Repræsentantskabsvalg

Nu er der åbnet for afstemning ved valget til sparekassens repræsentantskab

Fra den 1. til den 25. november 2023 kan garanter i Sparekassen Danmark stemme ved valget til sparekassens repræsentantskab.

Hvem er repræsentantskabet?


Repræsentantskabet er Sparekassen Danmarks øverste myndighed.

Det vil sige, at repræsentantskabet:
  • Vælger de fleste medlemmer af sparekassens bestyrelse.
    Her sidder også et antal medarbejdervalgte medlemmer.
  • Godkender sparekassens årsrapport.
  • Beslutter, hvilken rente sparekassens garanter skal have af deres garantkapital.
    Bestyrelsen kommer med en indstilling, og repræsentantskabet kan enten følge indstillingen eller beslutte en lavere – men ikke en højere – forrentning.

Desuden betragter sparekassen medlemmerne af repræsentantskabet som ambassadører for sparekassen. Det skal forstås på den måde, at medlemmerne både udbreder kendskabet til sparekassen i deres lokalområder og melder tilbage til sparekassen om sparekassens renommé i lokalområdet.

Sådan afgiver du stemme(r)


Afstemningen foregår digitalt. For at åbne afstemningssystemet skal du blot klikke på knappen "Gå til afstemningssystemet" herunder. Herefter skal du logge på med det kundenummer og den kode, som du har modtaget via e-Boks eller med posten.

For at stemme skal du klikke på de kandidater, som du ønsker at stemme på (du kan stemme på op til 5 kandidater).

Når du har klikket på de kandidater, du ønsker at stemme på, skal du trykke på knappen "Afgiv stemme" (Hermed afgives din endelige stemme, og handlingen kan ikke fortrydes, og din stemme kan ikke ændres).

Gå til afstemningssystemet


Hvor mange skal vælges?


Sparekassen Danmark blev til ved en fusion for to år siden mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank A/S. Dengang blev de to siddende repræsentantskaber simpelt hen lagt sammen. 1. september 2023 indtrådte yderligere 20 repræsentantskabsmedlemmer fra fusionen med Totalbanken.

Det har siden fusionen i 2021 været aftalen, at der skal være valg til repræsentantskabet her i efteråret 2023, hvor alle medlemmer er på valg. Ved valget reduceres antallet af medlemmer til 108 med virkning fra 1. januar 2024.
  • 80 medlemmer vælges af sparekassens garanter.
  • 28 medlemmer vælges af de største af de fonde, som er dannet ved fusioner og overtagelser op gennem sparekassens historie.

Der er opstillet 156 kandidater ved valget af de 80 medlemmer, som vælges af garanterne.

Valget foregår i valgkredse, der følger regionsopdelingen i sparekassens organisation. Ved fusionen her i september 2023 med Totalbanken oprettede vi en ny 13. region og dermed valgkreds – Region Syddanmark – som ud over Fyn også omfatter Vejle og Fredericia, hvor sparekassen i forvejen havde afdelinger.

Hvor mange medlemmer der fra hver valgkreds får plads i det nye repræsentantskab, afgøres af, hvor mange garantstemmer der findes i regionen. Det er dog sådan, at enhver garant kan stemme på enhver kandidat – også på tværs af valgkredsene.

Bemærk: Fredsvalg i to valgkredse

I to af de 13 valgkredse er der fredsvalg. Det gælder i valgkreds Østjylland og i valgkreds Syddanmark.

Det skyldes, at antallet opstillede kandidater svarer til det antal medlemmer, der maksimalt kan vælges i de to kredse.

Derfor indeholder stemmesedlen 145 valgbare kandidater.