Repræsentantskabsvalg

Valget til sparekassens repræsentantskab er slut

Fra den 1. til den 25. november 2023 kunne garanter i Sparekassen Danmark stemme ved valget til sparekassens repræsentantskab.

Afstemningen er hermed slut.

Resultatet af valget offentliggøres her på spard.dk fredag den 1. december, når de opstillede kandidater har fået at vide, om de er valgt eller ikke.


Hvem er repræsentantskabet?


Repræsentantskabet er Sparekassen Danmarks øverste myndighed.

Det vil sige, at repræsentantskabet:
  • Vælger de fleste medlemmer af sparekassens bestyrelse.
    Her sidder også et antal medarbejdervalgte medlemmer.
  • Godkender sparekassens årsrapport.
  • Beslutter, hvilken rente sparekassens garanter skal have af deres garantkapital.
    Bestyrelsen kommer med en indstilling, og repræsentantskabet kan enten følge indstillingen eller beslutte en lavere – men ikke en højere – forrentning.

Desuden betragter sparekassen medlemmerne af repræsentantskabet som ambassadører for sparekassen. Det skal forstås på den måde, at medlemmerne både udbreder kendskabet til sparekassen i deres lokalområder og melder tilbage til sparekassen om sparekassens renommé i lokalområdet.

Hvor mange skal vælges?


Sparekassen Danmark blev til ved en fusion for to år siden mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank A/S. Dengang blev de to siddende repræsentantskaber simpelt hen lagt sammen. 1. september 2023 indtrådte yderligere 20 repræsentantskabsmedlemmer fra fusionen med Totalbanken.

Det har siden fusionen i 2021 været aftalen, at der skal være valg til repræsentantskabet her i efteråret 2023, hvor alle medlemmer er på valg. Ved valget reduceres antallet af medlemmer til 108 med virkning fra 1. januar 2024.
  • 80 medlemmer vælges af sparekassens garanter.
  • 28 medlemmer vælges af de største af de fonde, som er dannet ved fusioner og overtagelser op gennem sparekassens historie.

Der var opstillet 156 kandidater ved valget af de 80 medlemmer, som vælges af garanterne.