Update fra finansmarkederne

Update fra BankInvest

Trods forskellige dynamikker og tendenser rundt om i verden i årets første måneder, er den globale økonomi kommet ganske godt fra start, og afkastudviklingen har indtil videre været tilfredsstillende.

Vesten har nu taget hul på en form for vækstpause, og vi oplever lige nu modvind fra rentesiden i både USA og Europa. I Asien ser vi mere positive tendenser med blandt andet genåbningen i Kina, som har vist tegn på et betydeligt løft i den økonomiske aktivitet.

En anden god nyhed er, at inflationspresset er aftagende, fortæller BankInvests chefstrateg Jakob Vejlø, der i videoen herunder giver en update på de finansielle markeder.