Markedsmanipulation bliver som udgangspunkt straffet med fængsel.

ADVARSEL: Det er forbudt at handle værdipapirer med sig selv

Hvis du køber og sælger det samme værdipapir, skal du passe på, at du ikke handler med dig selv. Det kaldes wash trading, der betegnes som markedsmanipulation. Det er ulovligt og kan straffes med fængsel.

Hvad er wash trading?


I en wash trade handler investor med sig selv, hvorfor ejerskabet af værdipapiret ikke ændrer sig. Handlen har dermed ingen reel handelsværdi.

At handlen ikke har en reel handelsværdi, kan andre investorer ikke se, da det ikke offentliggøres, hvem der har foretaget handlen. Derfor antager de, at der er tale om en reel handel mellem to uafhængige parter. Konsekvensen kan blive et kunstigt kursniveau på værdipapiret, ligesom det kan indikere, at værdipapiret er mere likvidt, end det reelt er. Dermed får andre investorer falske signaler, hvorfor det betegnes som markedsmanipulation.

Det afgørende for om der er tale om wash trading er, hvem der er beslutningstager på handlerne. Hvis det er samme beslutningstager, der køber og sælger værdipapirer, anses handlen for wash trading, uanset om man har handlet på vegne af sig selv, en partner, sine børn eller et selskab man ejer.

Hvad skal du være opmærksom på?


Det er dit ansvar at holde øje med, at du ikke allerede har en modsatrettet ordre liggende i markedet, når du lægger en ny ordre ind.

Sparekassens handelsplatform eller andre holder ikke øje med og forhindrer, at to modsatrettede ordrer møder hinanden på markedet. Mange wash trades foretages ikke med henblik på at begå markedsmisbrug, men det ændrer ikke ved, at det er ulovligt. Måske har investor ønsket at ”flytte” sine værdipapirer fra et depot til et andet. Det kan være mellem egne depoter, mellem eget depot og ægtefælle, partners eller barns depot eller eget depot og et selskab man ejer. Her er den rigtige fremgangsmåde at kontakte sparekassen, så vi kan ”flytte” værdipapirerne.

Det er derfor en god ide, at du, inden du indlægger en ny ordre, kontrollerer om du allerede har ordrer liggende i det pågældende værdipapir. Hvis du ønsker at købe et værdipapir på én pris og samtidig ønsker at sælge samme værdipapir på en anden pris, skal du sikre dig, at de to ordrer ikke kan møde hinanden i markedet. Det kan du gøre ved at limitere begge ordrer.

Bliver man straffet?


Ja – markedsmanipulation bliver som udgangspunkt straffet med fængsel. Det gælder uanset om handlen sker med vilje eller ej. Uagtsom markedsmanipulation er også strafbart.