Nationalbanken

Renteændring pr. 1. maj 2023

Med virkning fra 1. maj 2023 ændrer Sparekassen Danmark ind- og udlånsrenterne på en række produkter for både privat- og erhvervskunder.

Renteændringerne sker af forretningsmæssige årsager som følge af det generelt stigende renteniveau.

Senest har Nationalbanken hævet renten med 0,35 procentpoint med effekt fra den 3. februar 2023 og med 0,50 procentpoint med effekt fra den 17. marts 2023.

Privatkunder


Indlånsrenten ændres med virkning fra 1. maj 2023.


Her kan du se nogle af de ændringer, vi gennemfører for privatkunder pr. 1. maj 2023. Nogle indlånsrenter er knækrenter.

SparD-Plus transaktionskonto 


Vi forhøjer rentesatserne for produktet SparD-Plus transaktionskonto fra 0,00 % til 0,25 %.

Børn & Unge


Vi forhøjer rentesatserne for produkterne Børneopsparing og Børneextra således:
 
Indestående i kroner Nuværende rentesats Ny rentesats
0 - 49.999,99
1,00 %
1,75 %
50.000,00 og derover
1,25 %
2,00 %

Pensionsmidler


Vi forhøjer rentesatserne for pensionsmidler således:

Indestående i kroner Nuværende rentesats Ny rentesats
0,00 – 99.999,99
0,50 %
0,50  %
100.000,00 – 999.999,99
0,75 %
1,25  %
1.000.000,00 og derover
1,00 %
1,50  %

Garanthøjrente


Garanthøjrente er et opsparingsprodukt, som vi tilbyder til de af vores kunder, der har minimum 10.000 kroner i garantkapital og samtidig er helkunder i sparekassen. Hver kunde kan maksimalt have én Garanthøjrentekonto.

På Garanthøjrente forhøjer vi rentesatserne således:
 
Indestående i kroner Nuværende rentesats Ny rentesats
0,00 – 99.999,99
0,75 %
1,25  %
100.000,00 – 999.999,99
1,00 %
1,50 %
1.000.000,00 – 2.999.999,99
1,25 %
1,75 %
3.000.000,00 og derover
1,00 %
1,50  %

Garanthøjrente er en anfordringskonto. Det betyder, at du til enhver tid kan indsætte eller hæve penge på kontoen via net- eller mobilbank, men vi tilbyder ikke betalingskort til kontoen.

Garanthøjrentekontoen kan ikke bruges til faste overførsler, betalingsaftaler eller betaling af indbetalingskort. Den kan heller ikke bruges som NemKonto.

Etableringskonti og Iværksætterkonti


Vi forhøjer rentesatserne for Etableringskonto og Iværksætterkonto til fra 0,00 % til 1,00 %.
 

Udlånsrenten hæves med virkning fra 1. maj 2023.


Pr. 1. maj 2023 hæver vi udlånsrenten på alle vores variabelt forrentede udlån og kreditter.

Renten hæves generelt med 0,85 procentpoint nominelt.

Undtaget er dog andelsbolig-lån og -kreditter, der alene forhøjes med 0,35 procentpoint nominelt.

Som kunde i sparekassen vil du inden den 1. maj modtage en meddelelse, som beskriver de konkrete ændringer for dig.

Erhvervskunder


Pr. 1. maj 2023 hæver vi udlånsrenten på vores udlånsprodukter for erhvervskunder.


Renten hæves med nominelt 0,85 procentpoint for alle erhvervs-udlån og -kreditter.

Indlånsrenten ændres med virkning fra 1. maj 2023.


I forbindelse med rentestigningen hæver vi også indlånsrenten på udvalgte erhvervsprodukter med op til 0,5 procentpoint.

I kan altid finde aktuelle rentesatser på de enkelte konti under kontodetaljer i netbanken.