Renteændring

Renteændring pr. 10. februar 2023

Pr. 10. februar 2023 hæver vi renten på en række indlåns- og udlånsprodukter.

Renteændringen sker af forretningsmæssige årsager som følge af et generelt stigende renteniveau. Senest har Nationalbanken hævet renten med 0,50 procentpoint den 16. december 2022.

Indlånsændringer

På indlånssiden forhøjer vi renten på følgende produkter:

Børneopsparing & BørneExtra

Knæk Ny rentesats
0,00 - 49.999,99
1,00 %
50.000,00 - 1,25 %


Garanthøjrente - både privat & erhverv:

Der indføres samtidigt et nyt renteknæk, hvor indestående over 3.000.000 kr. forrentes lavere, end indeståendet mellem 1.000.000 kr. og 2.999.999,99 kr.

Knæk Ny rentesats
0,00 - 99.999,99
0,75 %
100.000,00 - 999.999,99 1,00 %
1.000.000,00 - 2.999.999,99 1,25 %
3.000.000,00 -  1,00 %


Udlånsændringer

Pr. 10. februar 2023 hæver vi udlånsrenten på alle vores variabelt forrentede udlån og kreditter.

Renten hæves generelt med 0,50 procentpoint nominelt. Du vil inden den 10. februar modtage en meddelelse, som beskriver de konkrete ændringer for dig.