Renteændring

Renteændring pr. 25. september 2023

Med virkning fra 25. september 2023 ændrer Sparekassen Danmark ind- og udlånsrenterne på en række produkter for både privat- og erhvervskunder.

Renteændringerne sker af forretningsmæssige årsager som følge af det generelt stigende renteniveau.

Nationalbanken har hævet renten med 0,25 procentpoint med effekt fra den 8. maj 2023, og igen med 0,25 procentpoint med effekt fra den 16. juni 2023.

Privatkunder


Indlånsrenten ændres med virkning fra 25. september 2023.


Her kan du se nogle af de ændringer, vi gennemfører for privatkunder pr. 25. september 2023.

Børn & Unge


Vi forhøjer rentesatserne for produkterne Spire, Youngster og SparD Ung Extra således:
 
Indestående i kroner Nuværende rentesats Ny rentesats
0 - 49.999,99
0,50 %
1,00 %
50.000,00 og derover
0,75 %
1,25 %

Pensionsmidler


Vi forhøjer rentesatserne for pensionsmidler således:

Indestående i kroner Nuværende rentesats Ny rentesats
0,00 – 99.999,99
0,50 %
0,75  %
100.000,00 – 999.999,99
1,25 %
1,50  %
1.000.000,00 og derover
1,50 %
1,50  %

Garanthøjrente


Garanthøjrente er et opsparingsprodukt, som vi tilbyder til de af vores kunder, der har minimum 10.000 kroner i garantkapital og samtidig er helkunder i sparekassen. Hver kunde kan maksimalt have én Garanthøjrentekonto.

På Garanthøjrente forhøjer vi rentesatserne således:
 
Indestående i kroner Nuværende rentesats Ny rentesats
0,00 – 99.999,99
1,25 %
1,25  %
100.000,00 – 999.999,99
1,50 %
1,50 %
1.000.000,00 – 2.999.999,99
1,75 %
1,75 %
3.000.000,00 og derover
1,50 %
1,75  %

Garanthøjrente er en anfordringskonto. Det betyder, at du til enhver tid kan indsætte eller hæve penge på kontoen via net- eller mobilbank, men vi tilbyder ikke betalingskort til kontoen.

Garanthøjrentekontoen kan ikke bruges til faste overførsler, betalingsaftaler eller betaling af indbetalingskort. Den kan heller ikke bruges som NemKonto.
 

Udlånsrenten hæves med virkning fra 25. september 2023.


Pr. 25. september 2023 hæver vi udlånsrenten på alle vores variabelt forrentede udlån og kreditter.

Renten hæves generelt med 0,50 procentpoint nominelt.

Undtaget er dog andelsboliglån og -kreditter, der alene forhøjes med 0,25 procentpoint nominelt.

Som kunde i sparekassen vil du inden den 25. september modtage en meddelelse, som beskriver de konkrete ændringer for dig, hvis du har et lån.

Erhvervskunder


Pr. 25. september 2023 hæver vi udlånsrenten på vores udlånsprodukter for erhvervskunder.


Renten hæves med nominelt 0,50 procentpoint for alle erhvervsudlån og -kreditter.

I kan altid finde aktuelle rentesatser på de enkelte konti under kontodetaljer i netbanken.