Renteændring

Nye rentevilkår for ind- og udlån

Nu justerer Sparekassen Danmark rentesatserne for både ind- og udlån. Renteændringen sker som følge af Nationalbankens beslutning om at hæve renten med 0,75 procentpoint pr. 9. september 2022.

Privatkunder

Ændringer for privatkunder med indlån pr. 3. oktober

Den negative indlånsrente afskaffes for privatkunder pr. 3. oktober 2022.

Det betyder, at indlånsrenten fremadrettet er 0,00 % på løn- og budgetkonti med videre.

SparD opsparing vil have en rente på 0,25 %.

Nyt opsparingsprodukt for garanter
Vi lancerer en ny Garant-højrente med en rente på op til 0,75 %.

Indestående i kr. Rentesats
0-99.999 0,40 %
100.000 – 999.999
0,60 %
1.000.000
0,75 %

Kontoen tilbyder vi til helkunder, som har garantkapital for minimum 10.000 kr. pr. person eller 20.000 kr. pr. husstand. Vi opfordrer interesserede garanter til at kontakte deres rådgiver og høre nærmere.

Pensionskonti i sparekassen får samme attraktive rente som Garant-højrente, uanset om du er garant eller ej.

På sparekassens forskellige kontotyper, rettet mod børn og unge, forhøjer vi renten med op til 0,75 procentpoint.

Indestående i kr. Rentesats
0-49.999 0,50 %
50.000 og opefter
0,75 %

Alle renter er knækrenter. For konti, rettet mod børn og unge, vil det eksempelvis betyde, at de får 0,5 % i rente af de første 49.999 kr. på kontoen, og 0,75 % af det indestående, der overstiger 50.000 kr.

Ændringer for privatkunder med udlån pr. 1. november

For privatkunder med udlån betyder renteændringen, at den variable rente på lån og kreditter hæves med 0,75 procentpoint.

På grundkøbskredit forhøjer vi renten med op til 1,25 procentpoint.

Erhvervskunder

Ændringer for erhvervskunder med indlån pr. 3. oktober

Den negative rente på indlån afskaffes for erhvervskunder fra den 3. oktober 2022. Herefter er renten 0,00 % på alle konti.

Ændringer for erhvervskunder med udlån pr. 1. november

For erhvervskunder med udlån betyder renteændringen, at renten på udlån i sparekassen forhøjes med op til 0,75 procentpoint. Dele af reguleringen kan forekomme som provision af maksimum.

Provisionssatsen på erhvervsgarantiprodukter forhøjes med 0,25 procentpoint.

Yderligere information

Inden renteændringen træder i kraft, vil sparekassen sende et individuelt orienteringsbrev om, hvad renteændringerne har af betydning for udlånskonti.

Har du spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte din rådgiver.