Netbank

Din netbank er nu blevet endnu bedre

I sparekassen arbejder vi hele tiden på at gøre din oplevelse endnu bedre. Derfor har vi netop lanceret en række forbedringer til netbanken, som du her kan læse mere om.

Filupload:

 • Når du ser transaktioner på din konto, vises nu ‘Egen tekst’ i stedet for ‘Tekst til modtager’.
 • Der vises nu en sum af de betalinger, der indgår i en fil.
 • Det bliver nu muligt at godkende flere filer ad gangen.
 • Det fremgår nu på en fil, hvem der har oprettet og godkendt den.

Kontobevægelser:

 • Du kan nu printe enkelte betalinger under 'Fremtidige betalinger' i PDF-format.
 • Det er nu muligt at vælge perioden ‘Sidste 7 dage’ under den enkelte konto.

Betalinger:

 • Felterne ‘Fra konto’ og ‘Betalingstype’ huskes nu, når kladdefunktionen anvendes til flere betalinger.

Betalinger til udlandet:

 • Hvis kundens betalingsinformationer er gemt fra tidligere, udfyldes informationen fremover automatisk på en udlandsbetaling.

Aktivitetscenter:

 • Der vises nu en summering af betalinger, der er klar til godkendelse.
 • Det er nu muligt at printe fra 'Aktiviteter'.
 • På betalinger er det blevet muligt at se, hvem der er ‘Opretter’ og ‘1. godkender’ på betalingen.

Forsiden af netbanken:

 • Hvis der er valgt flere virksomheder i aftalevælgeren, kan kontodetaljer om de valgte virksomheder ses samlet med en ny ‘folde alle ud/ind'-funktion.