Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen indkalder hermed til repræsentantskabsmøde

tirsdag den 29. marts 2022 kl. 18.30 i Idrætscenter Vendsyssel,
Stadionvej 17, 9760 Vrå.


Dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
  2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2021 til godkendelse
  3. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede
    forrentning af garantkapitalen samt gave til Sparekassen Vendsyssels Fond og Sparekassen Danmark Fonden - Thy
  4. Godkendelse af vederlagspolitik og den forventede bestyrelsesaflønning
  5. Forslag fremsat af direktionen, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
  6. Valg af revisor
  7. Orientering om sparekassens fonde
  8. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Birte Dyrberg
Formand
Finn Hovalt Mathiassen
Formand