Ledelsen i Erhverv Mariagerfjord

Nye erhvervscentre i Hobro og Randers

To erhvervscentre i Region Mariagerfjord

Målet er at skabe bedre vilkår for videndeling og kompetenceløft til gavn for Sparekassen Danmarks kunder

Nu styrker Sparekassen Danmark erhvervsområdet i sin Region Mariagerfjord.

Efter fusionen sidste år mellem Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel har Sparekassen Danmarks erhvervskunder i regionen været fordelt på mange afdelinger. Nu samles kunderne – og de medarbejdere, som beskæftiger sig med rådgivning og servicering af erhvervskunder – i to stærke erhvervscentre i regionen.

”Dermed ønsker vi at skabe to større enheder, hvor vi kan udnytte videndeling og erfaringsudveksling mellem erhvervskundecheferne og mellem erhvervssupporterne”, forklarer Brian Kristiansen, der er erhvervsdirektør i sparekassens Region Mariagerfjord.

I Hobro og Randers

Lige nu har sparekassen sine erhvervskunder tilknyttet fem forskellige afdelinger i Region Mariagerfjord; Connect Erhverv, Erhverv Hobro, Mariager, Randers og Hadsund.

Nu samles erhvervskunderne i to erhvervscentre; et i Hobro med 22 medarbejdere og et i Randers med 15 medarbejdere.

”I princippet samles erhvervsafdelingerne i Mariager og Randers i Randers, resten i Hobro. Men hvilke kolleger der flytter til Hobro, og hvilke til Randers, det har vi i regionsledelsen taget en dialog om med hver enkelt af de berørte medarbejdere”, siger Carsten Brandt Andersen, der er regionsdirektør i sparekassens Region Mariagerfjord.

I forbindelse med oprettelsen af de nye erhvervscentre søger sparekassen yderligere medarbejdere til Hobro og Randers:

Læs stillingsopslaget her
 

Ledelsen

Ledelsen af Erhverv Mariagerfjord i Hobro lægges i hænderne på afdelingsdirektør Torben Bonde fra nuværende Connect Erhverv og afdelingsdirektør Henrik Egholm fra nuværende Erhverv Hobro. De to bliver sidestillede.

Ledelsen af Erhverv Randers lægges i hænderne på afdelingsdirektør Henrik Larsen, der i dag er afdelingsdirektør både for privat og erhverv i Randers. Med den nye struktur får Henrik Larsen muligheden for at fokusere fuldt ud på sit primære interesseområde – erhverv – i rollen som afdelingsdirektør for Erhverv Randers. Til ny afdelingsdirektør for privatkundeafdelingen i Randers er udnævnt nuværende privatkundechef i Randers, Helle Illum Greve.

Brian Kristiansen - Carsten Brandt Andersen - Henrik Egholm - Torben Bonde - Henrik Larsen - Helle Illum Greve Hovedpersonerne i den aktuelle rokade: Fra venstre erhvervsdirektør Brian Kristiansen og regionsdirektør Carsten Brandt Andersen fra Region Mariagerfjord, Henrik Egholm og Torben Bonde, der bliver ligestillede afdelingsdirektører i Erhverv Mariagerfjord i Hobro, Henrik Larsen, der bliver afdelingsdirektør i Erhverv Randers, og Helle Illum Greve, der er nyudnævnt afdelingsdirektør for privatkundeafdelingen i Randers.


Visionen

Visionen for den nye struktur er at styrke erhvervsområdet i Region Mariagerfjord.

”Rådgivning af erhvervskunder bliver mere og mere kompleks. Rådgivningen kræver en stadigt højere grad af specialisering. Den specialisering giver en større afdeling bedre mulighed for,” understreger Brian Kristiansen:

”Dermed bliver det endnu mere attraktivt at være medarbejder i de to nye afdelinger. Synergien, som skabes, kan vi bruge til gavn for vores kunder. Og samtidig vil det blive mere attraktivt for potentielle, nye kolleger at søge ind til os.”

I praksis

Som udgangspunkt vil erhvervskunderne beholde den erhvervskundechef, de er tilknyttet i dag.

Og sparekassen vil fortsat tilbyde de kunder, der måtte ønske det, at holde fysiske rådgivningsmøder i sine afdelinger i Hadsund og Mariager.

”Vi har endnu ikke fastlagt, hvornår sammenflytningerne finder sted, men det er ønskværdigt, at det sker så hurtigt som muligt”, slutter regionsdirektør Carsten Brandt Andersen.

Region Mariagerfjord

Sparekassen Danmarks Region Mariagerfjord omfatter afdelinger i Arden, Gjerlev, Hadsund, Hobro, Mariager og Randers.

I regionen arbejder 197 af sparekassens omkring 1200 medarbejdere.