Renteændring

Nye rentevilkår for ind- og udlån

Vi justerer rentesatserne for både ind- og udlån. Renteændringerne sker af forretningsmæssige årsager som følge af det generelt stigende renteniveau. Senest har Nationalbanken hævet renten med 0,60 procentpoint den 28. oktober 2022.

Privatkunder

For privatkunder betyder det følgende ændringer:
 

Indlån

Her kan du se de ændringer, vi gennemfører for privatkunder pr. 6. januar 2023. Alle oplyste indlånsrenter er knækrenter. Se en forklaring på knækrenter under produktet ’Garanthøjrente’ herunder.

Pensionskonti

På pensionskonti hæver vi rentesatserne til:

Indestående i kroner: Rentesats
0,00 – 99.999,99
0,50 %
100.000,00 – 999.999,99
0,75 %
1.000.000,00 og derover
1,00 %

 
SparD Opsparing

På dette opsparingsprodukt hæver vi rentesatsen til 0,40 % af hele kontoens indestående.

Børn & Unge

Vi hæver rentesatserne for produkterne Børneopsparing og BørneExtra til:

Indestående i kroner: Rentesats
0 - 49.999,99
0,75 %
50.000,00 og derover
1,00 %
 

Garanthøjrente

Garanthøjrente tilbyder vi til de af vores kunder, som har minimum 10.000 kroner i garantkapital (eller minimum 20.000 kroner i garantkapital i husstanden) og samtidigt er helkunder i sparekassen.

Garanthøjrente er en anfordringskonto. Det betyder, at du til enhver tid kan indsætte eller hæve penge på kontoen via net- eller mobilbank, men vi tilbyder ikke betalingskort til kontoen. Der kan heller ikke betales girokort/fi-kort fra kontoen, ligesom den ikke kan anvendes som NemKonto.

På Garanthøjrente forhøjer vi rentesatserne til:
 
Indestående i kroner: Rentesats
0,00 – 99.999,99
0,50 %
100.000,00 – 999.999,99
0,75 %
1.000.000,00 og derover
1,00 %
 
*For produktet Garanthøjrente vil en knækrente have denne betydning:
Indestående forrentes med 0,50 % op til 99.999,99 kroner, med 0,75 % for indeståendet mellem 100.000,00 og 999.999,99 kroner og med 1,00 % for den del af indeståendet, som overstiger 1.000.000 kroner.


Renten på indlånskonti tilknyttet prioritetslån ændres ikke.

Udlån

Pr. 6. januar 2023 hæver vi udlånsrenten på alle vores variabelt forrentede udlån og kreditter.
 
Renten hæves generelt med 0,60 procentpoint nominelt. Du vil inden den 6. januar modtage en meddelelse, som beskriver de konkrete ændringer for dig.

Erhvervskunder

For erhvervskunder betyder det følgende ændringer:

Pr. 6. januar 2023 hæver vi udlånsrenten på vores udlånsprodukter for erhvervskunder. Renten hæves med nominelt 0,60 procentpoint for alle udlån og kreditter.

Du kan altid finde aktuelle rentesatser på de enkelte konti under kontodetaljer i netbanken.


Hvis dette giver anledning til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver.