Sparekassen Danmark

Bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen indkalder herved til repræsentantskabsmøde

tirsdag den 23. august 2022 kl. 18:30.

Mødet afholdes i sparekassens hovedcenter beliggende Adelgade 27, 9500 Hobro.

Mødets dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed 1. halvår 2022
2. Fremlæggelse af regnskabet for 1. halvår 2022 til godkendelse
3. Forslag fremsat af direktionen, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
4. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Birte Dyrberg
Formand
Finn Hovalt Mathiassen
Formand