Per Sønderup og Vagn Hansen

Fortsat vækst i Sparekassen Danmark

Den primære indtjening vokser flot, men kurstab på obligationer trækker halvårsresultatet nedad.

”Regnskabet viser med al tydelighed, at Sparekassen Danmark vokser på de vigtige og rigtige parametre”, siger administrerende direktør i Sparekassen Danmark, Vagn Hansen.

Sparekassen Danmarks halvårsrapport viser et overskud før skat på 324 millioner kroner og efter skat på 269 millioner kroner, hvilket sparekassen selv betegner som tilfredsstillende.

Sparekassen kan nemlig præsentere overskuddet på trods af store kursfald på sparekassens egenbeholdning af obligationer. Netto har sparekassen negative kursreguleringer på 352 millioner kroner – som altså trækker halvårsresultatet ned.

Flere forretninger og flere kunder

Sparekassens primære indtjening i første halvår af 2022 lå mere end 36 procent højere, sammenlignet med den samlede primære indtjening i første halvår af 2021 i de to pengeinstitutter, der i efteråret 2021 fusionerede og blev til Sparekassen Danmark, henholdsvis Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank.

”Fremgangen i den primære indtjening skyldes, at vi har forøget vores forretningsomfang, både fordi vi laver flere forretninger med eksisterende kunder, og på grund af en god kundetilgang”, forklarer Vagn Hansens kollega som administrerende direktør i Sparekassen Danmark, Per Sønderup.

Sparekassen Danmark oplevede i første halvår 2022 vækst i udlån, garantier, indlån og formidlede realkreditlån. Uroen på finansmarkederne og de faldende kurser på værdipapirer har derimod reduceret værdien af kundernes værdipapirdepoter og indlån i puljer.

Tilbageførte nedskrivninger

Sparekassen Danmark skriver i halvårsrapporten, at sparekassens kunder generelt har en sund økonomi til trods for de aktuelle udfordringer med corona-epidemi og krig i Ukraine. Og det gælder både privat- og erhvervskunder, herunder landbrugskunder.

Derfor har sparekassen på indtægtssiden kunnet tilbageføre nedskrivninger på udlån for 96 millioner kroner i første halvår af 2022.

Egenkapital: 10,1 milliard

Netto forøgede sparekassen sit forretningsomfang med 8,7 milliarder kroner i de første seks måneder af 2022, og netto havde sparekassen en kundetilgang på cirka 5.500 i perioden.

Sparekassen Danmark kan samtidig glæde sig over, at egenkapitalen nu for første gang overstiger 10 milliarder kroner, nemlig 10,1 milliard.

Dertil kommer, at sparekassen fortsat har solide kapitalforhold. Sparekassens NEP-procent er beregnet til 21,4, mens sparekassens NEP-krav lyder på 13,8 procent for 2022. Sparekassen har dermed en kapitaloverdækning på 7,6 procentpoint, svarende til 3,2 milliarder kroner.

Rustet til fremtiden

Per Sønderup konkluderer:

”Sparekassen er godt rustet til fremtiden som et stærkt, lokalt og selvstændigt pengeinstitut.”

For hele regnskabsåret 2022 forventer sparekassens ledelse et resultat i niveauet 800-900 millioner kroner før skat og 625-700 millioner efter skat.

Meget afhænger dog af udviklingen på de finansielle markeder i 2. halvår 2022.

”Vi forventer en mere afdæmpet udvikling i obligations- og aktiekurserne i andet halvår, men der er stadig stor usikkerhed om, hvilke effekter inflationsudviklingen og situationen i Ukraine vil få for de finansielle markeder og den økonomiske udvikling”, siger Vagn Hansen.

 
Læs halvårsrapporten her