Per Sønderup

Administrerende direktør går på pension

Per Sønderup fortsætter fuldt ud resten af året.

”Efter 43 år i den finansielle sektor – heraf 17 år som administrerende direktør – synes jeg, at jeg nu har aftjent min værnepligt”.

Sådan siger administrerende direktør i Sparekassen Danmark, Per Sønderup, om sin beslutning om at gå på pension med udgangen af 2022. Den 12. december fylder han 66 år.

Titlen som administrerende direktør i Sparekassen Danmark deler Per Sønderup i dag med Vagn Hansen, der fra 1. januar 2023 fortsætter alene som administrerende i sparekassens direktion, som tæller yderligere fire direktører.

”Jeg slipper ikke gashåndtaget endnu. Jeg har tænkt mig at arbejde fuldt ud resten af året”, understreger Per Sønderup, som i sparekassens direktion i dag særligt har ansvar for sparekassens store erhvervskunder og landbrugskunder.

Hobro – Jutlander – Danmark

Per Sønderup kom til Sparekassen Hobro som direktør i 2005 og fik titel af administrerende i 2006. I de følgende år ekspanderede Sparekassen Hobro og overtog blandt andet Den Lille Sparekasse med afdelinger i Gjerlev og Galten.
I 2014 fusionerede Sparekassen Hobro med Sparekassen Himmerland og blev til Jutlander Bank. Her fik Per Sønderup titel af ordførende direktør. I de følgende år ekspanderede Jutlander Bank og oprettede nye afdelinger i København, Trekantområdet og Odder.

I 2021 fusionerede Jutlander Bank med Sparekassen Vendsyssel og blev til Sparekassen Danmark med Per Sønderup fra Jutlander-siden og Vagn Hansen fra Vendsyssel-siden som sideordnede, administrerende direktører.

”Missionen er lykkedes”

”Sparekassen Danmark er kommet godt fra land og sejler nu flot af sted. Så nu synes jeg godt, jeg kan tillade mig at gå fra borde”, konstaterer Per Sønderup:
”Det har været både spændende og givende at være med til at udvikle virksomheden og skabe resultater sammen med engagerede medarbejdere, direktionskolleger og bestyrelsesmedlemmer.”

”Jeg er også meget taknemmelig for et rigtig godt parløb med mange kunder, leverandører og samarbejdspartnere,” siger Per Sønderup og konkluderer: ”Missionen er lykkedes”.