Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel fusionerer

Sparekassen Danmark ser dagens lys

Den planlagte fusion mellem Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel er nu med et stort flertal blevet vedtaget af henholdsvis aktionærerne i Jutlander Bank og repræsentantskabet i Sparekassen Vendsyssel. Fusionen er ligeledes den 1. september blevet formelt godkendt af Finanstilsynet, og Danmarks største garantsparekasse er derfor en realitet.

- Vi er stolte af, at så mange aktionærer og garanter bakker op om vores fælles vision om at skabe en ny garantsparekasse, siger Per Sønderup, der deler posten som administrerende direktør i Sparekassen Danmark med Vagn Hansen.

- Historisk har vi set, at det ofte er to banker, hvor den ene ikke er så stærk, der går sammen, men det er det ikke i denne her sammenhæng, her er det to virkeligt stærke pengeinstitutter, der danner en ny endnu stærkere enhed, supplerer Vagn Hansen.

En stærk sparekasse

Sparekassen Danmark bliver landets mest velkonsoliderede garantsparekasse med en egenkapital på over 9 mia. kr. og kommer til at stå stærkt i forhold til at håndtere fremtidens udfordringer.

Sparekassen Danmark vil få en fremtidig balance på over 50 mia. kr., ca. 300.000 kunder og 84.000 garanter og ca. 1200 medarbejdere. Det forventes, at fusionen vil give forretningsmæssige synergier på ca. 50 mio. i 2022 og yderligere 50 mio. i 2023. Sparekassen forventer i 2022 et resultat før skat på ca. 900 mio. kr.

En bæredygtig forretningsmodel

- Vores ønske er at skabe en garantsparekasse med fokus på den lokale forankring og lokalt samfundsansvar. Derfor er det også målet, at sparekassens fonde skal kunne udbetale 100 mio. kr. årligt til almennyttige og velgørende formål. Dette mener vi er den samfundsmæssige mest bæredygtige forretningsmodel, hvor en stor del af indtjeningen gives tilbage til de lokalsamfund, hvor pengene tjenes, siger Vagn Hansen.

I en garantsparekasse er det et demokratisk flertal blandt garanterne, der vælger sparekassens øverste organ, repræsentantskabet, som herefter vælger en bestyrelse. Garantsparekassen har altså ingen ejere, der forventer at få del i et årligt overskud. Sparekassemodellen giver derfor mulighed for at investere en stor del af indtjeningen i udviklingen af de lokalsamfund, hvor sparekassen driver sin forretning.

Lokal forankring

- Selvom den nye sparekasse bliver større, vil det overordnede værdigrundlag fortsat være baseret på lokal nærhed, og kunderne kan fortsat være trygge ved, at den personlige rådgivning er til deres fordel. Vi brænder for den lokale forankring, og derfor støtter vi også den lokale udvikling gennem sparekassens fonde – til gavn for både lokalsamfundene og sparekassen, siger Per Sønderup.

Kunderne vil stadig møde de samme kendte ansigter, når de kommer ind i en af den nye sparekasses 54 afdelinger. Der vil nemlig ikke forekomme afskedigelsesrunder i forbindelse med fusionen. Selvom den nye sparekasse bliver blandt landets ti største pengeinstitutter, er god og personlig rådgivning og rådgivere, der kender både kunder og lokalsamfund, stadig nøgleord.

Det vil tage et stykke tid, før fusionen er fuldt implementeret, og der for eksempel kommer nyt navn og logo på sparekassens bygninger. Sammenlægningen gennemføres løbende og i et tempo, hvor alle kan følge med, og kunderne vil naturligvis blive orienteret, når der er ændringer på vej.
Den samlede direktion i Sparekassen Danmark består af (fra venstre) adm. direktør Per Sønderup, Lisa Frost Sørensen, Jan Skov, Kim Mouritsen, Lars Thomsen og adm. direktør Vagn Hansen.