Sparekasseen Vendsyssel

Renteændring erhverv: Negativ rente med virkning fra d. 15.07.2021

Med virkning fra den 15. juli 2021 ændrer Sparekassen Vendsyssel rentesatsen for indlån til minus 1,0 % p.a.

Ændringen gælder for erhvervskonti samt erhvervsrelaterede produkter.

Renteændringen gennemføres af forretningsmæssige årsager, som en tilpasning til markedssituationen, og sker under henvisning til sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

Kopi af annonce til dagspressen: