Kontanter

Lovændring vedrørende kontante betalinger

Der blev den 1. juni 2021 vedtaget en lovændring af Hvidvasklovens § 5 - kontantforbuddet.

Lovændringen drejer sig om, at der fra og med den 1. juli 2021 sker en ændring i, hvor meget du som erhvervsdrivende må modtage i kontantbetaling.

Grænsen for kontantforbuddet sænkes her fra 50.000 kr. til 20.000 kr.

Ændringen betyder specifikt, at du som erhvervsdrivende ikke må modtage kontantbetaling for ydelser eller varer på 20.000 kr. eller mere - også selvom betalingen deles op i flere, idet loven også dækker kontantbetalinger for ydelser, som anses for værende indbyrdes forbundet.

Vær derfor ekstra opmærksom på, at du som erhvervsdrivende ikke overskrider denne nye grænse, da en overskridelse kan ende med bødestraf.

Når der skal udmåles bødestraf, er bødeniveauet som udgangspunkt, at bøden udgør 25 % af de beløb, der er modtaget over beløbsgrænsen – dog mindst 10.000 kr.