Valg i Forenet Kredit 2021

Vil du bestemme, må du stemme!

Som kunde i Totalkredit har du en unik mulighed for medbestemmelse – ved at stille op og/eller at stemme til repræsentantskabsvalget i Forenet Kredit.
 
Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Forenet Kredit, der arbejder for fair boligfinansiering i hele Danmark. Det er også her, man bestemmer størrelsen på det årlige tilskud, som kunderne i Totalkredit oplever i form af KundeKroner.

I 2021 afholder Forenet Kredit virtuelt valg blandt kunderne i Totalkredit i to valgområder:

Nordjylland: torsdag den 18. marts
Fyn: tirsdag den 16. marts

Begge aftener fra kl. 19.30-21.00.

Læs mere om valget og om, hvordan du deltager

Spørgsmål og svar

Hvad er Forenet Kredit?
Forenet Kredit er foreningen for kunderne i Nykredit og Totalkredit.
Hvad betyder det for mig, at Totalkredit er en foreningsejet virksomhed?
Forenet Kredit arbejder for 3 mærkesager, der kort fortalt går ud på, at  vi vil sikre de bedste realkreditlån – i både op- og nedgangstider og i hele Danmark.

Foreningens mærkesager afspejles bl.a. i Totalkredits markante tilstedeværelse i landdistrikterne og foreningens overskudsdeling med Nykredit og Totalkredit.

Forenet Kredit er kontrolleret af kunderne i Totalkredit, som kan gøre deres indflydelse gældende ved bl.a. at stemme til foreningens valg til repræsentantskabet.
Hvilken rolle spiller Forenet Kredit i at uddele kunderabatter, fx KundeKroner?
Når Nykredit og Totalkredit tjener penge og giver udbytte til Forenet Kredit, kan foreningen sende tilskud tilbage til Totalkredit, som derefter kan give rabatter til kunderne.

Jo større overskud, desto større mulig for tilskud og rabat. Det er en unik rabatmodel, som kommer kunderne til gavn – og det kan intet andet realkreditinstitut tilbyde.
Hvem er en del af Forenet Kredit?
Forenet Kredit byder alle låntagere i Totalkredit velkommen i foreningen.

Der er ingen kontingenter og ingen sure pligter. Som låntager kan man deltage lige nøjagtigt så meget, som man gider.
Hvad går valget i Forenet Kredit ud på?
Hvert år er der valg til repræsentantskabet i Forenet Kredit, hvor kunder i Nykredit og Totalkredit kan stemme.

Medlemsvalget er inddelt i 7 regionale områder, og i 2021 kan kunder i Nordjylland samt på Fyn stemme. På grund af Covid-19 foregår valgmøderne i 2021 virtuelt.

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Forenet Kredit og bestemmer blandt andet størrelsen på det årlige tilskud til Nykreditkoncernen til gavn for kunderne.

Tilskuddet uddeles til kunderne i Totalkredit som KundeKroner.
Hvem kan stemme til valget?
Som kunde i Totalkredit kan man stemme til valget, hvis man den 30. december 2020 havde en ejendom beliggende i valgområdet, som var belånt med et Totalkreditlån.

Alle stemmeberettigede har modtaget et brev i deres e-Boks med information om valget.