Opdatering fra Sparinvest MIX

Første kvartal var begivenhedsrig - både i forhold til afkastudviklingen, men også fordi Sparinvest har gennemført en række tilpasninger til deres aktiestrategi.

Ny aktiestrategi

I januar måned lavede Sparinvest nogle væsentlige ændringer i aktiesammensætningen. Ændringerne har til formål at sikre, at man også fremadrettet opnår et godt og stabilt afkast – uden at der er markante over- eller undervægte i investeringsstile eller regioner.

I forbindelse med strategiændringen fordeles investeringerne på en række forskellige aktiestrategier, som tilsammen skal sikre de solide aktieafkast i puljerne.

Det er her væsentlig at fremhæve, at den velkendte Value-strategi – der kort fortalt handler om at købe aktier billigt og sælge dem dyrt – fortsat har en betydeligt vægt i den nye aktiestrategi. Men altså ikke en overvægt.

Afkastudvikling  

Den nye strategi har allerede vist sit værd. Afkastene på de fire MIX-afdelinger har været utrolig stærke i første kvartal og i særdeleshed i marts måned. Afkastet på alle afdelinger har samtidig ligget højere end både sammenligningsgrundlaget og deres respektive Morningstar-kategori.

  Afkast i marts i % Morningstar-kategori i % Afkast år-til-dato i %
Morningstar-kategori i %
SI MIX Minimum Risiko KL A 1,08 0,98 0,52 0,81
SI MIX Lav Risiko KL A 1,84 0,98 1,61 0,81
SI MIX Mellem Risiko KL A 3,33 2,07 3,73 2,89
SI MIX Høj Risiko KL A 4,77 3,29 5,78 5,31

Når man ser nærmere på afkastet i afdelingerne, er der særligt tre forhold, der skal fremhæves.
  1. God spredning på forskellige obligationstyper er en fordel i en periode med stigende renter
    For det første har MIX-afdelingerne en stor spredning på forskellige obligationstyper. Så selvom det stigende renteniveau har presset afkastet på danske stats- og realkreditobligationer, så har man til gengæld oplevet positive afkast på højrente-virksomhedsobligationer. Så den gode spredning på flere obligationstyper har været en stor fordel for MIX-afdelingerne.
  2. Stærkt absolut og relativt afkast på aktier
    Det andet forhold, der er væsentligt at bemærke, er, at den primære årsag til, at fondene har leveret et højt absolut og relativt afkast er, at aktierne i fondene har haft en fantastisk start på året. Afkastet på aktiedelen har været bredt funderet. Det vil sige, at man har set stigninger blandt både amerikanske, europæiske og Emerging Markets-aktier. Value-strategien skal særligt fremhæves, da den har været en væsentlig bidragsyder til det høje afkast med et afkast på over 10 % alene i marts måned – og et afkast på cirka 20 % i løbet af kvartalet.

  3. MIX-puljerne har indhentet det tabte fra 2020 – og mere til
    Sidst men ikke mindst har det stærke afkast i årets tre første måneder betydet, at MIX Mellem og MIX Høj har indhentet det tabte i 2020 – og meget mere til.

Første kvartal har været begivenhedsrig. Sparinvest har oplevet gode afkast, og justeringerne af aktiemotoren efterlader en tro på, at vejen er banet for et godt MIX-afkast - også i fremtiden.

Hvis du har spørgsmål til afdelingerne, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver.