Nu kan du få dine indefrosne feriepenge udbetalt

Da man overgik til den nye ferielov, blev alle feriepenge optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 indefrosset. Det svarer til 25 feriedage – eller fem ugers feriepenge. For at stimulere dansk økonomi under den nuværende situation med coronakrisen har Folketinget besluttet, at alle lønmodtagere kan få udbetalt tre af de fem ugers feriepenge. Det drejer sig om feriepengene optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020. Du kan få pengene udbetalt fra den 1. oktober til den 1. december 2020.

Folketinget opfordrer til, at man viser samfundssind og bruger pengene i Danmark på forbrug, for eksempel restaurantbesøg/hotelophold eller energirenovering af boligen med videre for at støtte op om de trængte erhverv.

Du skal dog være opmærksom på, at feriepengene er skattepligtige, hvilket for nogle kunder kan betyde, at de kommer til at betale topskat, hvis de vælger at få feriepengene udbetalt.

At bruge feriepengene til indskud på ratepension/livrente kan kompensere for denne skat, men harmonerer jo ikke med intentionen med udbetaling af feriepengene. Kontakt din rådgiver, hvis du er i tvivl om, hvordan du påvirkes ved en eventuel udbetaling af feriepengene.

Hvis du normalt modtager feriepenge fra Feriekonto, har du dog allerede betalt skat af beløbet.

Hvis du vælger ikke at få feriepengene udbetalt, bliver de stående i Lønmodtagernes Feriefond, og du vil automatisk få dem udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Du søger om at få feriepengene udbetalt på borger.dk. Bemærk, at det kun er lønmodtagere, der kan få feriepengene, og at du skal søge inden den 1. december. Pengene bliver sat ind på din NemKonto i løbet af cirka tre dage.