Bæredygtig investering

Bæredygtige investeringer betaler sig

Mange tænker over, hvordan de agerer i hverdagen, for eksempel affaldssorterer de, bruger offentlig transport, køber økologisk med mere. Men de tænker måske knap så meget over, hvordan bæredygtig investering kan bidrage til den grønne omstilling.

Når du investerer bæredygtigt, opnår du en betydeligt større reduktion i din CO2-udledning, end hvis du eksempelvis dropper at flyve, tager cyklen på arbejdet i stedet for bilen eller indfører kødløse dage.

Bæredygtig investering forener det bedste af to verdener: et godt investeringsafkast – og et solidt bidrag til en bedre verden for mennesker og miljø. En undersøgelse fra 2015* viser desuden, at bæredygtige investeringer med stor sandsynlighed giver bedre afkast end konventionelle investeringer. Når virksomheden tager arbejdsforhold, miljø og basale rettigheder alvorligt, skaber det ganske enkelt værdi i det lange løb. Investerer du bæredygtigt, er du samtidig med til at skubbe virksomheder i en mere grøn retning.

Hvis du alligevel har penge stående som opsparing eller i en pensionsordning, er det i en tid med negativ rente mere fornuftigt at investere dem - både for privatøkonomien og klimaet.

Vi kan tilbyde dig forskellige grønne og svanemærkede investeringsprodukter. Sammensætningen afhænger af din investeringsprofil. Din rådgiver kan hjælpe dig med den rigtige sammensætning.

Sparinvest Bæredygtige Aktier

BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling

BankInvest Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling

Svanemærket

Svanemærket kender du måske fra shampooflasken eller rengøringsmidlet. Men hvad betyder Svanemærket for en investering?

Svanemærkede investeringer skal opfylde 25 obligatoriske krav, blandt andet investerer man ikke i produktion af våben, tobak og fossile brændstoffer. Ligesom de virksomheder, man investerer i, skal bidrage til FN’s verdensmål og være medvirkende til at reducere CO2-udledningen.


*Friede, Busch & Bassen: ”ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies”.