Vagn Hansen

Enestående resultat fra Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel leverer med årsregnskabet for 2019 et resultat før skat på 606 mio. kr. Resultatet er en fremgang på 34% sammenlignet med årsregnskabet for 2018. Målt på indtjening er Sparekassen Vendsyssel nu Danmarks største sparekasse.  

Tager man hovedlinjerne i regnskabet, lyder de på:

  • En kontrolleret vækst med en primær indtjening på 485 mio. kr.
  • En fremgang i resultatet efter skat på 44,5%
  • Primo egenkapital ekskl. hybrid kernekapital forrentes med 17,7% før skat
  • En stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 76 mio. kr.
  • Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at der udbetales 3,25% i garantrente for 2019, svarende til 60,4 mio. kr.
  • Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at der overføres 25 mio. kr. af årets overskud til Sparekassen Vendsyssels Fond.
Administrerende direktør for Sparekassen Vendsyssel Vagn Hansen fortæller:

”Vi er selvfølgelig yderst tilfredse med årsresultatet for 2019. Det har været et travlt år i sparekassen, og så er det selvfølgelig dejligt, at dette også viser sig i et flot årsregnskab. Fremgangen i 2019 skyldes, at der er vækst i forretningen i hele vores markedsområde. Vi har haft et højt aktivitetsniveau i alle afdelinger, hvor medarbejderne blandt andet har hjulpet en lang række kunder med at udnytte det lave renteniveau til at få et mere fordelagtigt realkreditlån. Sparekassens kunder har samlet omlagt realkreditlån for mere end 15 mia. kr. Vi har desuden solgt 75% af sparekassens aktier i Sparinvest Holding SE, hvilket har givet os et ekstraordinært udbytte, som tydeligt kan ses i vores kursreguleringer. Endelig har vi reduceret vores nedskrivninger med 46 mio. kr. sammenlignet med sidste år.”

”2019 har også været et begivenhedsrigt år på andre områder. Vi er kommet langt i arbejdet med sammenlægningen af it-systemerne med det tidligere Østjydsk Bank A/S, som i weekenden den 18.-19. april 2020 kommer på den samme it-platform som resten af sparekassen.”

”Vi har også budt velkommen til kunder, garanter og medarbejdere fra Dronninglund Sparekasse, og vi er glade for opbakningen fra garanterne samt det gode samarbejde med det nyeste medlem af familien. Tilpasningen af organisationen er her allerede på plads, og sammenlægningen af it-systemerne med Dronninglund Sparekasse er planlagt til weekenden den 23.-24. maj 2020.”

Sparekassen Vendsyssel har 48.000 garanter, som udgør cirka 1/3 af sparekassens kunder. Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at der udbetales 3,25% i garantrente, ligesom en del af overskuddet igennem sparekassens fonde vil blive brugt til at støtte aktiviteter i hele sparekassens markedsområde.  

Vagn Hansen fortsætter:

”Sparekassen Vendsyssel er i en rigtig god og kontrolleret vækst. En vækst, som er skabt gennem en stor indsats af sparekassens mere end 570 medarbejdere samt stor tillid fra vores garanter og næsten 150.000 kunder. Med resultatet for 2019 ender vi med en egenkapital på mere end 4 mia. kr., så vi er rigtig godt rustet til fremtiden. Vores solide fundament giver os mulighed for fortsat at følge vores strategi med at skabe gode regnskabsmæssige resultater via stigende indtjening frem for uhensigtsmæssige omkostningsbesparelser. Vi tror derfor også på et godt årsregnskab for 2020, hvor resultatet af den primære drift forventes at ligge i niveauet 450 – 475 mio. kr.”

”Resultatet for 2019 betyder, at vi kan udbetale mere end 60 mio. kr. til vores garanter, men det vil også komme mange andre til gavn. Sparekassen Vendsyssels fonde har for eksempel i 2019 udbetalt mere end 11 mio. kr. til almennyttige og velgørende formål. Herudover har sparekassen støttet lokale foreninger med godt 15 mio. kr.”

Læs hele pressemeddelelsen her

Se årsrapporter for sparekassen