Nyt loft for indbetaling på Aktiesparekontoen

Fra den 1. juli 2020 kan du indbetale 100.000 kr. på Aktiesparekontoen. I maj 2020 vedtog Folketinget at hæve grænsen for, hvor meget man kan indbetale på Aktiesparekontoen. 

Aktiesparekontoen bliver nu attraktiv for mange flere private familier, da den dækker deres umiddelbare investeringsbehov. En familie kan nu investere 200.000 kr. og kun betale 17 % i afkastskat, som beregnes automatisk og opkræves årligt. Investeringsmulighederne er afgrænset til aktier, aktiebaserede investeringsforeninger eller flere af vores blandede fonde, for eksempel Sparinvest MIX Høj, BankInvest Optima 55 og BankInvest Optima 75.

Saldoen og depotværdien på Aktiekontoen pr. 31. december 2019 danner grundlag for, hvor meget du kan indbetale i 2020, se eksemplerne nedenfor.


 Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3  Eksempel 4
Nyt loft i 2020
 100.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr.  100.000 kr.
Værdi pr. 31 december 2019
 30.000 kr. 60.000 kr. 110.000 kr.  0 kr.
Mulighed for indbetaling i 2020
 70.000 kr. 40.000 kr. 0 kr.  100.000 kr.


Læs mere om Aktiesparekontoen