Sparekassen Vendsyssel

Renteændring pr. 15. februar 2020

Med virkning fra den 15. februar 2020 indføres negativ indlånsrente på minus 0,75 procent p.a. på kontante pensionsindeståender* i sparekassen.
 
Renteændringen gennemføres under henvisning til sparekassens almindelige forretningsbetingelser og sker af forretningsmæssige årsager som en tilpasning til markedssituationen, herunder Nationalbankens seneste nedsættelse af indskudsbevisrenten til minus 0,75 procent p.a.
 
Sparekassen vil være behjælpelig med rådgivning om alternative placeringsmuligheder. 
 
De ændrede satser kan ses på www.sparv.dk/priser samt oplyses ved henvendelse i sparekassens afdelinger.
 
* Indekskontrakter er undtaget.