Fusionen med Dronninglund Sparekasse er blevet godkendt

Enstemmig godkendelse af fusion

Det er tidligere annonceret, at Dronninglund Sparekasse og Sparekassen Vendsyssel ønsker at fusionere efter sammenlægningsmodellen og dermed rykke en liga op.

På repræsentantskabsmøderne i henholdsvis Dronninglund Sparekasse og Sparekassen Vendsyssel blev sammenlægningsaftalen gennemgået, og repræsentantskaberne fik mulighed for at tilkendegive, om de var positivt indstillet i forhold til at fusionere og sammenlægge de to sparekasser.

Ens for mødet i Sparekassen Vendsyssel i Vrå og mødet i Dronninglund Sparekasse i Dronninglund var, at sammenlægningen af de to sparekasser blev enstemmigt vedtaget, selvom der er tale om to veldrevne og særdeles solide sparekasser.

Kunderne i Dronninglund Sparekasse vil blive budt godt velkommen i Sparekassen Vendsyssel. I den seneste imageundersøgelse, som Voxmeter har gennemført, blev Sparekassen Vendsyssel kåret til den tredjebedste i finanssektoren.

”Vores placering i Voxmeters imageundersøgelse forpligter, og vi tror på, at et godt image kommer af gode kundeoplevelser, som igen kræver dygtige og stolte medarbejdere. Derfor er medarbejdertrivsel og uddannelse områder, som vi prioriterer højt”, udtaler Vagn Hansen, administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel.

Konkurrencemyndigheder har allerede givet deres tilladelse til at gennemføre fusionen, så nu afventer man blot en godkendelse fra Finanstilsynet for at fusionen er en realitet.

”I løbet af oktober måned 2019 forventer vi at kunne påbegynde arbejdet med en respektfuld integration af Dronninglund Sparekasse. Vi har samlet en del erfaring fra de tidligere 12 fusioner, så vi regner med, at denne fusion også forløber smidigt og problemfrit. Vi er naturligvis opmærksomme på, at der er et mindre overlap af afdelinger. Dette er med til at skabe synergi og styrke vores position i markedsområdet, så vi er klar til at byde endnu flere kunder velkommen”, siger Vagn Hansen og fortsætter:

”Vi anvender den samme datacentral, SDC. Det betyder, at kunderne stort set ikke kommer til at mærke sammenlægningen. De kan derfor ikke blot møde de samme rådgivere i lokalområdet som de plejer, men også benytte en Net- og Mobilbank, som de kender, og anvende deres nuværende betalingskort. Ved at samle kræfterne får kunderne desuden endnu større mulighed for at trække på et korps af dygtige specialister inden for erhverv, investering, pension, forsikring osv. Det håber vi, at de kommer til at opleve et stort udbytte af”.

Sammenlægningen af de to sparekasser skaber endnu større stabilitet og giver grundlag for fortsat fremdrift. Efter sammenlægningen er Sparekassen Vendsyssel Danmarks største garantsparekasse målt på antal garanter og garantkapital.