Sparekasseen Vendsyssel

Renteændring pr. 6. januar 2020

Med virkning fra den 6. januar 2020 ændrer Sparekassen Vendsyssel, af forretningsmæssige årsager, indlånsrenten for alle erhvervskunder, erhvervslignende foreninger og på alle: 

  • Erhvervsprodukter til minus 0,75% p.a. 
  • Indlån erhvervskunder: minus 0,75%. p.a.
  • Indlån foreninger: 0-100.000 kr.: 0,00% p.a.
    • (Fra 100.000 kr.: minus 0,75% p.a.)

Med virkning fra den 6. januar 2020 fjernes den hidtil gældende nedre grænse på 0% p.a. på alle pengemarkedsindlån, der er erhvervsbaserede, således at disse også forrentes med minus 0,75% p.a. 

Indlånsrenten reguleres dermed fremadrettet efter sparekassens standardvilkår for indlån til erhvervskunder.