Netbank forsikring

Ny forbedret Netbankforsikring

Fra den 1. december 2019 skifter vi leverandør på vores Netbankforsikring, så dine vilkår på flere punkter bliver forbedret i forhold til den nuværende dækning på din Netbank Erhverv.

Ændringen medfører ingen prisændring på Netbank Erhverv.
   
Den nye forsikring dækker alt det, der traditionelt set har været omfattet af en Netbankforsikring:

 • Tab af penge på virksomhedens konti inklusiv kassekredit.
 • Indbrud, der er sket via hacking og via phishing, er nu omfattet.
 • Alle personer med fuldmagt til virksomhedens konti er omfattet.
 • Dækningen omfatter også, når adgangen sker via brug af mobiltelefon og tablets.
 • Endelig dækkes IT-omkostninger samt praktisk og juridisk assistance, hvis virksomhedens netværk/system er blevet kompromitteret i forbindelse med Netbankindbruddet.
Dette betyder, at du er dækket af følgende forsikringssummer:
 • Ved indbrud på virksomhedens Netbank er der en årlig forsikringssum på 5.000.000 kr.
 • Hvis der er/har været en uautoriseret adgang til virksomhedens netværk/system i forbindelse med Netbankindbruddet, er der yderligere dækning på op til 1.000.000 kr. pr. år for:
  • IT-konsulentbistand
  • Juridisk rådgivning ved misbrug af personoplysninger
  • Notifikationsomkostninger
  • Afpresningsomkostninger
 • Dermed har virksomheden en samlet forsikringssum på 6.000.000 kr. pr. år til rådighed
 • Der er en selvrisiko på 2.500 kr.
Læs mere om den nye Netbankforsikring