Dronninglund Sparekasse

Fusion med Dronninglund Sparekasse

Den finansielle sektor rammes i stigende grad af finansielle reguleringer og pålægges administrative opgaver, der bliver fortsat mere komplekse. Det stiller store krav til specialister og et dyrt administrativt apparat. Derfor giver det rigtig god mening at sammenlægge to sparekasser, og på den måde undgå omkostninger til yderligere udvidelser af de administrative enheder, også selvom det er to sunde, solide og veldrevne sparekasser, der er tale om.

Vi føler at vi sammen rykker et niveau op

I Dronninglund Sparekasse har vi naturligvis løbende overvejet vores fremtid, siger bestyrelsesformand Inge Møller Ernst, og tilføjer, at i sådan en proces kan hjertet og hjernen komme i en indre dialog. Det er en fornuftig beslutning, men det er jo også en beslutning, der rummer store følelser. Derfor er vi glade for, at det er lykkedes at blive en del af familien i Sparekassen Vendsyssel, der på de fleste områder ligner os selv. Sparekassen Vendsyssel er solid og veldrevet, den bygger på ordentlighed og gode værdier, og så har sparekassen bevist, at den er i stand til at tage nye medlemmer ind i familien på en respektfuld og ligeværdig måde. Det har været vigtigt for os, at der ikke bliver tale om en ”de og os”, men at det bliver en stærk fælles sparekasse. Det har historien vist, at Sparekassen Vendsyssel har formået at gøre 13 gange tidligere igennem de seneste 18 år, så det er vi helt trygge ved. I forhold til kunderne kan vi glæde os over, at de fremadrettet får adgang til et korps af specialister indenfor forsikring, pension, formue og investering, for ikke at tale om erhverv og landbrug. Sidst, men ikke mindst, har det været vigtigt for os, at det er en løsning, som vi kan stå inde for overfor vores garanter, og det kan vi med en fusion med Sparekassen Vendsyssel. Man kan vel tale om, at vi med fusionen rykker et niveau op, og at Sparekassen Vendsyssel herefter, målt på garanter, bliver landets absolut største sparekasse. Det er vi da lidt stolte over at være en del af. I forhold til det at kunne sove trygt om natten, har det været vigtigt for os i bestyrelsen, at der etableres en fond med ikke mindre end 120 mio. kr. til glæde for lokalområdet. Herfra vil et betydeligt beløb blive udbetalt til almennyttige og velgørende formål i Dronninglund Sparekasses tidligere virkeområde. Det mener vi er lokal ansvarlighed.

Et positivt tilvalg

I Sparekassen Vendsyssel har vi siden 2001 haft et erklæret ønske om, at der i Vendsyssel skulle være et solidt forankret lokalt pengeinstitut, siger Birte Dyrberg, bestyrelsesformand i Sparekassen Vendsyssel. Det har vi, fordi vi mener, at et lokalt forankret pengeinstitut vil have en stærk forpligtelse til at opretholde et lokalt ansvar og en interesse i at servicere lokalområdet på en ordentlig og ansvarlig måde. Med denne fusion synes vi, at den drøm, der startede for snart 20 år siden, er gået i opfyldelse. Ikke kun for sparekassens skyld, men i endnu højere grad for lokalområdets og kundernes skyld. Med mere end 48.000 garanter er vi blevet vist stor tillid, og den ønsker vi at leve op til.
Dronninglund Sparekasse har for os stået som et godt eksempel på en sparekasse der, som så mange andre, har været ude i høj søgang under finanskrisen, men som ved dygtig og ansvarlig ledelse er kommet sikkert i havn. Sparekassen fremstår i dag som en sikker og velpolstret sparekasse med mange tillidsfulde garanter. Dronninglund Sparekasse har valgt at fusionere med os, fordi de mener, det er godt for kunder, medarbejdere og for lokalområdet, og vi er glade for, at Dronninglund Sparekasse har valgt at tage imod vores tilbud om et tættere samarbejde. Vi er også glade for, at bestyrelsesformand Inge Møller Ernst, næstformand Henrik Steen og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Frank Jørgensen har sagt ja til at træde ind i den kommende fælles bestyrelse. Det tilfører en i forvejen stærk bestyrelse yderligere kompetencer på en række områder. Vi er også glade for, at direktør Villy Sørensen har sagt ja til at træde ind i en direktørkomite i sparekassen. Her vil han sammen med direktionen, der fortsat udgøres af Vagn Hansen og Jan Skov, være garanter for en god og ligeværdig integration. Dertil kommer, at sparekassen får glæde af Villy Sørensens store faglige kompetence og oprigtige interesse for kunderne. Der er i den forbindelse etableret en enhed for ”særlige engagementer”, som Villy Sørensen bliver direktør for. Det er en afdeling, der vil være der for kunder med behov for særlig opmærksomhed og hjælp. Den funktion vil gavne såvel kunderne som sparekassen.

Tryghed for kunder, medarbejdere og lokalområdet

For kunder er forholdene, som de plejer at være. Kunderne møder de medarbejdere de kender. Dem, de har tillid til, og dem de plejer at holde møder med. For medarbejderne vil hverdagen ligeledes ligne, den de har i dag, blot med den fordel, at de får adgang til støttefunktioner fra et større hovedsæde med en række ”veltrænede hjælperyttere”, der er klar til at støtte dem. Som tidligere nævnt etableres en fond med ikke mindre end 120 mio. kr. hvorfra et betydeligt beløb, vil blive udbetalt til almennyttige og velgørende formål i Dronninglund Sparekasses tidligere virkeområde.

Betinget fusion

Fusionen er betinget af godkendelse i
- Dronninglund Sparekasses repræsentantskab
- Sparekassen Vendsyssels repræsentantskab
- Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne

Læs hele pressemeddelelsen