Vagn Hansen

Historisk halvårsresultat i Sparekassen Vendsyssel

Sparekassen Vendsyssel kan for 1. halvår 2018 præsentere det bedste halvårsresultat i sparekassens historie. Overskuddet blev på 337,7 mio. kr. før skat. 

Administrerende direktør Vagn Hansen betegner resultatet som meget tilfredsstillende og har følgende kommentarer til offentliggørelsen af regnskabet:

- Det er i 1. halvår lykkedes os at udbygge forretningsomfanget inden for alle væsentlige forretningsområder. Trods en stagnerende efterspørgsel er de samlede udlån steget med 17,5 % i perioden, mens indlån inkl. puljer i samme periode er steget med 19,9 % til 16,5 mia. kr.

- Vi glæder os over, at vi i februar kunne overtage alle aktiviteter i Østjydsk Bank A/S. Købet har tilført sparekassen ca. 13.500 kunder, 45 medarbejdere, ca. 1,4 mia. kr. i udlån og ca. 2,1 mia. kr. i indlån. Alle tal er indregnet i ovenstående stigning.

- Ud over disse nye kunder har vi samtidig haft en nettotilgang på godt 1.600 kunder, så det samlede kundeantal efter årets første 6 måneder udgør ca. 129.500, hvoraf flere end 40.000 er garanter.

- Vi kunne for nylig åbne vores 35. afdeling i Tårs i Nordjylland, og vores mål for resten af året er at fastholde strategien og holde fokus på den gode kunderåd-givning, som vi ved vores kunder i den grad værdsætter. Samtidig ønsker vi naturligvis at fortsætte den positive udvikling i kundetilgangen med øget forretningsomfang og stigende indtægter til følge, afrunder Vagn Hansen.

Sparekassens ledelse forventer, at resultatet af den primære drift for hele året vil ligge i niveauet 525 - 575 mio. kr., hvilket er en opjustering i forhold til de udmeldte forventninger til 2018 i Årsrapport 2017. Den samlede egenkapital udgør pr. 30. juni 3,2 mia. kr.

Læs hele pressemeddelelsen

Læs Halvårsrapport 2018