Boliglån

Real­kreditlån

Vi tilbyder realkreditlån i samarbejde med Totalkredit. 

Ring mig op

I modsætning til et banklån er et realkreditlån baseret på obligationer. Udbud og efterspørgsel på obligationerne afgør, hvad det koster at låne. Det er dermed de finansielle markeder, der bestemmer renten på lånet.

Hvis du for eksempel låner 1. mio. kr. til en ny bolig, så finder vi en investor, der gerne vil investere 1 mio. Og det gør investoren så ved at købe en realkreditobligation og få renten for det. Renten på et realkreditlån er som regel noget lavere end andre låneformer, som ikke er baseret på realkreditobligationer.

Du kan låne op til 80 % af din ejerboligs værdi som realkreditlån (75 % ved fritidshus). Resten skal du finansiere med din egen opsparing (minimum 5 %), og mange supplerer ofte med med et boliglån.

KundeKroner – en fordel ved realkreditlån fra Totalkredit

KundeKroner er en rabat, som du kan få, når du har et realkreditlån i Totalkredit. Rabatten bliver automatisk trukket fra din bidragsbetaling hvert kvartal. Indtil videre er der truffet beslutning om at yde rabat frem til og med december 2023.

Læs mere om KundeKroner

Låntyper fra Totalkredit

Fastforrentet lån

Med et fastforrentet obligationslån ved du, hvad du har, fordi renten ligger fast i hele lånets løbetid, uanset om der sker ændringer på lånemarkedet. Lånets løbetid kan være op til 30 år, og du kan vælge uden afdrag i op til 10 år.
  
Når du har et fastforrentet obligationslån, påvirker rentestigninger ikke din ydelse, men det gør kursen på lånets bagvedliggende obligationer til gengæld. Det betyder, at din indfrielseskurs på lånet bliver mindre og din friværdi forholdsvis større end ved et variabelt forrentet lån.
  
Med et fastforrentet lån får du:

 • en fast rente i hele lånets løbetid
 • mulighed for at vælge op til 10 års indledende afdragsfrihed
 • den bedste beskyttelse af friværdien i din bolig, hvis renten stiger.

Læs mere på Totalkredit.dk

Fastrente+
Drømmer du om at blive boende i din bolig i mange år endnu? Ønsker du et fleksibelt lån med fast rente, og har du friværdi i boligen? Så kan Totalkredits Fastrente+ være noget for dig.

Hvis du har nok friværdi i din bolig, og ønsker mere end 10 år uden afdrag, får du masser af fleksibilitet og sikkerhed med et Fastrente+ fra Totalkredit. Du kan låne op til 75 % af din boligs værdi. Og når din bolig er belånt med højst 60 %, kan du vælge afdragsfrihed i helt op til 30 år i alt.

Med Fastrente+ får du:
 • mulighed for afdragsfrihed i op til 30 år i din helårsbolig, når restgælden på lånet er under 60 % af boligens værdi
 • en fast rente i hele lånets løbetid, så ydelsen ikke ændrer sig, når renterne gør
 • et fleksibelt lån med mulighed for at justere løbetid og afdrag hvert kvartal
 • mulighed for at omlægge lånet til et nyt lån med en lavere ydelse eller restgæld, hvis renterne ændrer sig
 • en bedre beskyttelse af din friværdi ved rentestigninger
 • et lån med en restgæld, som du skal indfri ved lånets udløb.
Læs mere om Fastrente+
F-kort realkreditlån med variabel rente

Renten bliver fastsat med udgangspunkt i den danske referencerente CITA og et rentetillæg. Renten er fast i 6 måneder ad gangen og bliver reguleret den 1. januar og den 1. juli. Rentetillægget bliver fastsat ved åbning af obligationen og er fast i obligationens løbetid - typisk 3 år ad gangen.

F-kort er normalt det lån, som har den laveste rente og dermed laveste ydelse. Men risikoen ved variabel rente er, at når renten stiger, så stiger ydelsen også.

Lånets løbetid kan være op til 30 år, og du kan vælge op til 10 års afdragsfrihed. Løbetiden på obligationerne bag lånet er kortere end løbetiden på selve lånet. Lånet skal derfor refinansieres undervejs i forløbet – typisk hvert 3 år.

Med F-kort får du:

 • typisk den laveste rente og dermed ydelse
 • mulighed for en periode uden afdrag i op til 10 år
 • et lån med et højere afdrag end ved et fastforrentet lån.

Læs mere på Totalkredit.dk

RenteMax
RenteMax er til dig, som ønsker et fleksibelt lån med en lav variabel rente og samtidig vil sikre et renteloft i en aftalt periode. 
   
Når renteloftet udløber, får du et nyt renteloft, som typisk gælder i 5 eller 10 år. Hvis renten rammer renteloftet, men senere falder igen, vil renten på dit lån automatisk også falde.
  
Løbetiden på lånet er maksimalt 30 år, og lånet kan fås med en eller flere perioder uden afdrag i op til 10 år i alt.
  
Med et RenteMax får du desuden:
 • typisk en lav rente og dermed en lav ydelse i forhold til et lån med fast rente
 • variabel rente, der justeres automatisk hvert halve år, så du får en lavere ydelse, hvis renten falder – og en højere, hvis den stiger
 • mulighed for at ændre lånets løbetid, for eksempel hvis du er steget i løn og ønsker at bruge din lønstigning på at nedbringe gæld i boligen
 • mulighed for at vælge afdrag til og fra, hvis din økonomiske situation tillader det.

Læs mere på Totalkredit.dk

Tilpasningslån - lån med variabel rente

Et realkreditlån med variabel rente, også kaldet Tilpasningslån, er et lån, som har en lav rente og ydelse. Men risikoen ved variabel rente er, at når renten stiger, så stiger ydelsen også.

Lånets løbetid kan være op til 30 år, og du kan vælge op til 10 års afdragsfrihed. Et lån med variabel rente skal rentetilpasses en gang imellem. Du kan selv vælge, hvor lang tid der skal være imellem. Det kan for eksempel være hvert 5. år.

Med et variabelt forrentet lån får du:

 • mulighed for at låse renten i for eksempel 5 år
 • mulighed for en periode uden afdrag i op til 10 år
 • mulighed for at afdrage mere på dit lån end ved et fastforrentet lån.

Læs mere på Totalkredit.dk


Ring mig op

Udfyld formularen herunder, hvis du gerne vil kontaktes af Sparekassen Danmark.