Fonde

Som en stærk garantsparekasse støtter vi de lokale initiativer. Vi støtter lokalområdet via en række velgørende fonde, som kan ansøges af for eksempel foreninger og initiativgrupper i sparekassens markedsområde.

I forbindelse med en række lokale sparekassers sammenlægning med Sparekassen Danmark er der blevet oprettet fonde med det formål at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den pågældende sparekasses tidligere markedsområde.

Sparekassen Danmark Fondene

Gå til fondenes fælles hjemmeside for at se, om en af Sparekassen Danmark Fondene dækker i dit lokalområde.

Sparekassen Danmark Fondene