Renteændring

Renteændring pr. 9. august 2024

Sparekassen Danmark sænker renten på ind- og udlån med virkning fra den 9. august 2024


Med baggrund i Nationalbankens renteændring den 6. juni 2024 sænker Sparekassen Danmark den nominelle rente på indlån og udvalgte udlån med virkning fra den 9. august 2024.

Indlån

Alle indlånsrenter sænkes med 0,25 procentpoint. Dog vil ingen konti have en rentesats under 0,00 %.

Udlån

Vi sænker renten med op til 0,25 procentpoint på udvalgte udlån.


Renteændringen gennemføres i henhold til Sparekassen Danmarks almindelige forretningsbetingelser.


Læs mere om renteændringerne