Udenlandske garantier

Udenlandske garantier

Hvis en udenlandsk køber og/eller sælger ikke overholder de aftalte vilkår, kan du sikre din virksomhed økonomisk kompensation ved brug af en garanti. Du kan opleve, at din samhandelspartner kan have samme ønske over for dig. I begge tilfælde er det vigtigt at være forberedt på jeres muligheder hver især.

Hvornår er udenlandske garantier relevante?


Følgende garantityper er de oftest anvendte. Bemærk, at der kan være mulighed for at gøre brug af flere garantier under den samme kontrakt.

Betalingsgaranti 
(payment guarentee)
Sælger er sikret sin betaling, hvis køber ikke betaler som aftalt.
Forudbetalingsgaranti 
(prepayment guarantee)
Køber er sikret sin forudbetaling, hvis sælger ikke leverer som aftalt eller misligholder aftalen på anden vis.
Arbejdsgaranti/leveringsgaranti 
(performance guarantee)

Køber er sikret økonomisk kompensation, hvis sælger ikke leverer som aftalt.
Tilbudsgaranti 
(bid bond guarantee)
Køber er sikret økonomisk kompensation, hvis sælger (tilbudsgiver) ikke overholder sine forpligtelser under en licitation.

Sådan kommer du videre

Tag meget gerne kontakt til os så tidligt som muligt i forløbet, så du kan få en rigtig god start og de bedste forudsætninger for at kunne tage hensyn til dine ønsker, behov og risici. Det giver dig bedre mulighed for at kunne imødekomme din samhandelspartner og bevare den gode relation.

Find dit lokale erhvervscenter