Pension for selvstændige

Glem ikke pensionen, hvis du er selvstændig

Uanset hvilken form for selskab du driver, er det vigtigt, at du indbetaler til pension. Her får du vores pensionsanbefalinger til dig, der er selvstændig.

Som selvstændig går en stor del af tiden med at pleje virksomheden, medarbejderne og kunderne. Men det gør ikke din pensionsopsparing mindre vigtig.

Måske betragter du virksomheden som din pensionsopsparing, og det kan også være fornuftigt, men ikke uden risiko. Hvis virksomheden lukker, inden du er nået pensionsalderen, kan hele ”opsparingen” være forsvundet. En opsparing, der skulle have været brugt til at forsøde den tredje alder eller til at hjælpe næste generation godt på vej.

Derfor er det særdeles vigtigt, at du tænker pensionsindbetalinger ind, når du planlægger, hvordan virksomhedens overskud skal fordeles hvert år.

Men hvordan skal du gribe det an? Og hvor meget skal du indbetale? Bliv klogere her i artiklen, hvor vi guider dig på vej – afhængigt af hvilken type selskab du driver.


Glem ikke pensionen, hvis du er selvstændigSom selvstændig kan din egen pensionsopsparing ofte ende med at komme i sidste række. Det er forståeligt, men ikke uden risiko.


Muligheder for dig, der har en personligt ejet virksomhed


Hvis du driver en personligt ejet virksomhed, er det vigtigt at kende ”30 %-ordningen”. Med den har du mulighed for at indbetale op til 30 % af virksomhedens overskud til en pensionsordning med løbende udbetaling, fx en ratepension, en livrente eller en kombination af begge.

Det giver dig en enestående mulighed for at foretage variable indbetalinger UDEN at være bundet af indbetalingerne i en længere årrække. Du kan så at sige indbetale i de år med gode overskud og undlade at indbetale i år med knap så gode resultater.

Indbetalingerne er fuldt fradragsberettigede i indbetalingsåret.


Glem ikke pensionen, hvis du er selvstændigDriver du en personligt ejet virksomhed, kan du – med fuld fradragsret – indbetale op til 30 % af virksomhedens overskud til en pensionsordning med løbende udbetaling, fx en livrente.


Muligheder for dig, der driver virksomhed i selskabsform


Hvis du driver en virksomhed i selskabsform, har du status som lønmodtager i din egen virksomhed. Derfor kan du ikke benytte dig af den fleksible ”30 %-ordning”, men det bør imidlertid ikke afholde dig fra at indbetale til pension.

Det kræver blot, at du tænker det en smule anderledes, da pensionsindbetalinger i de sidste måneder af året skal foretages med modregning i bruttolønnen eller som ekstra ”løntillæg eller bonus”. Og her vil vi anbefale, at du tager din revisor med på råd, så beløbets størrelse etc. bliver håndteret korrekt, i forhold til hvad SKAT vil tillade.


Så meget kan du indbetale i 2023


Hvor meget du maksimalt kan indbetale til din pension, bliver lovmæssigt reguleret fra år til år.

Indbetaling på ratepension er i 2023 maksimeret til 60.900 kr. (66.195 kr. før arbejdsmarkedsbidrag).

Indbetalinger, der overstiger dette beløb, kan du overføre til en livrente (livslang pension).

TIP: Hvis indbetalingen til livrenten sker via løn fra virksomhed i selskabsform, er der ubegrænset fradrag for livrente-indbetalingen.


Hvor meget skal jeg indbetale som selvstændig?


En god regel er, at du skal betragte dig som lønmodtager i din egen virksomhed.

Var du almindelig lønansat og omfattet af en overenskomst, ville du typisk få indbetalt 12-15 % af din bruttoløn til en pensionsordning.

Så hvis din indkomst fx er op til topskattegrænsen (2023 = 568.900 kroner), bør din indbetaling til pension minimum være 68.000 kroner. Har du et efterslæb i forhold til pensionsindbetalinger fra tidligere år, anbefaler vi endnu højere indbetaling til din pensionsordning.


Hvor ofte skal jeg indbetale?


Nogle foretager løbende indbetalinger til en pensionsordning hver måned, mens andre først vil afvente og se årets forventede resultat, før de indtænker indbetaling til pensionsordning – og det er helt forståeligt, for indbetalingen trækker på virksomhedens likviditet. Er du i tvivl, så tag din revisor med på råd.


Glem ikke pensionen, hvis du er selvstændigUanset hvilke ønsker du har for fremtiden, er det vigtigt, at din pensionsopsparing og dine drømme taler sammen. Gør dine?


Tag din revisor med på råd allerede nu


Selvom vi endnu ikke er gået ind i julemåneden, er det en god idé allerede nu at tage din revisor med på råd. Mange får lavet et periodisk regnskab for at få vished om, hvordan årets resultat nogenlunde lander. Det vil så kunne danne grundlag for beslutning om årets pensionsindbetaling.

Husk, at sidste frist for indbetaling til din pensionsordning med fradrag i indeværende indkomstår er den 29. december 2023. Det skyldes, at den 30. og 31. december ligger i en weekend i år.

Har du behov for mere information om pensionsindbetalinger, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver eller sparekassens formuecenter.

Kontakt formuecentret

Book et møde