Indkaldelse

Repræsentant­skabs­møde

Bestyrelsen indkalder hermed til repræsentantskabsmøde

tirsdag den 23. marts 2021 kl. 18:30.
På grund af Covid-19 afholdes mødet digitalt.


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2020 til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
  5. Forslag fremsat af direktionen, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
  6. Godkendelse af lønpolitik
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Birte Dyrberg
Formand