Sparekassen Danmark Fonden Dronninglund

Dronninglund Sparekasse blev grundlagt i 1873 og var en selvstændig sparekasse i 146 år frem til fusionen med Sparekassen Vendsyssel den 1. januar 2019. 
 
Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital, og i forbindelse med fusionen blev Dronninglund Sparekasse omdannet til en ikke-erhvervsdrivende fond under navnet Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund.

Fonden blev etableret med en egenkapital på 120 millioner kr., der oprindeligt blev placeret i garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank fusionerede i 2021, og fonden skiftede i denne forbindelse navn til Sparekassen Danmark Fonden Dronninglund.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Dronninglund Sparekasses virkeområde.

Som eksempler på fondens virkeområde kan nævnes:
 • Kultur – i bred forstand som foredrag, kunst, musik og litteratur og andet.
 • Foreninger – eksempelvis pensionister, sport og unge
 • Nyt inden for bæredygtighed, klima og miljø
 • Pædagogiske og/eller sociale formål
 • Byforskønnelse, lokalhistorie og lokalsamfund.
Ovenstående eksempler er ment som inspiration – andre formål inden for fondens overordnede bestemmelse modtages meget gerne.
 

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer, direktøren og kreditchefen i Dronninglund Sparekasse samt den tidligere bestyrelsesformand. 
 
Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til at opfylde fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.

Bestyrelsens sammensætning
Asbjørn Hansen (formand) Voerså, 9300 Sæby
Villy Sørensen(næstformand) 9330 Dronninglund
Jesper Nielsen
9330 Dronninglund
Inge Møller Ernst
9330 Dronninglund
Henrik Steen
9330 Dronninglund
Højer Yde Skaksen
9330 Dronninglund
Erik Frederiksen Flauenskjold, 9330 Dronninglund
Martin Danielsen
9230 Svenstrup J.
Niels Erik Sørensen Langholt, 9310 Vodskov

Uddelinger

December 2022

Uddeling fra Sparekassen Danmark Fonden Dronninglund i december 2022
Følgende ansøgere modtog tilsagn:

 • Flauenskjold Borgerforening
 • DIF Fodbold
 • Læsø Kunstforening
 • Hjallerup Bridgeklub
 • Asaa Hallen
 • Try og Omegns Beboerforening
 • Dronninglund Borgerforening
 • Arbejdsgruppen Kulturhus Dronninglund
September 2022

Uddeling fra Sparekassen Danmark Fonden Dronninglund i september 2022
Følgende ansøgere modtog tilsagn:

 • Ørsø Kultur- og Aktivitetshus
 • AGF Agersted
 • DIF Fodbold
 • Læsø Turist- og Erhvervsforening
 • Dronninglund Motions Cykel Club
 • Hjallerup Billardklub
 • Arbejdsgruppen Kulturhus Dronninglund
 • Dorf Kultur- og Aktivitetshus
 • Brevdueforeningen 0129 Dannerhøj
 • Jernstøberiet Asaa
 • Mødrehjælpen Brønderslev
 • Dronninglund Rideklub
 • Dronninglund Borgerforening
Juni 2022

Uddeling fra Sparekassen Danmark Fonden Dronninglund i juni 2022
Følgende ansøgere modtog tilsagn:

 • Hjerteforeningen
 • Læsø Historieparkfond
 • Dronninglund Golfklub
 • Melholt Borger- og forsamlingshus
 • Hjallerup Fotoklub
 • Kino Hjallerup
 • Skæve IF
 • Asaa Havnemuseum
 • Voerså Borgerforening
 • Fonden Dronninglund Kunstcenter
 • Julebelysning i Dronninglund
Marts 2022

Uddeling fra Sparekassen Danmark Fonden Dronninglund i marts 2022
Følgende ansøgere modtog tilsagn:

 • Præstbro Borger- og Gymnastikforening
 • Aså Boldklub
 • DIF
 • Voerså Fiskerleje
 • Aså Havn
 • Dronninglund Håndbold/Fodbold
 • Dronninglund Borgerforening
September 2021
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund i september 2021
Følgende ansøgere modtog tilsagn:

 • Dronninglund Billardklub
 • Foreningen Holtegaard
 • Flauenskjold Idrætsforening
 • Aså Billardklub
 • Agersted Gymnastikforening
 • Lokalhistorisk forening for Voerså og omegn.
Marts 2021
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund i marts 2021
Følgende ansøgere modtog tilsagn:

 • FDF Dronninglund
 • Dronninglund Golfklub
 • Flauenskjold Hallen
 • Flauenskjold Kulturhus
 • DIF Fodbold.
December 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund i december 2020
Følgende ansøgere modtog tilsagn:

 • Aså Billardklub
 • Gerå Engvejens Gadeorkester
 • Agersted Motionscenter
 • Dronninglund Kunstcenter
 • Flauenskjold Hallen
 • Aså Dykkerklub
 • Dronninglund Turistforening
 • Voergaard Levende Historie
 • Dronninglund Borgerforening
 • Dronninglund Gymnastikforening.
September 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund i september 2020
Følgende ansøgere modtog tilsagn:

 • FDF Dronninglund
 • Dronninglund Tennis
 • Aså SUP
 • Hjallerup Musikforening
 • Dronninglund Kunstcenter.
Juni 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund i juni 2020
Følgende ansøgere modtog tilsagn:

 • Dronninglund Gymnasiums Venner
 • De grønne pigespejdere, Hjallerup
 • Dronninglund Børnehave
 • Flauenskjold Hallen
 • Ørsø Kultur- og Aktivitetsforening
 • Egnssamlingen for Østvendsyssel
 • Holtegaard Rideklub.
Marts 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund i marts 2020
Følgende ansøgere modtog tilsagn:

 • Agersted Borgerforening
 • Dronninglund Billard Klub
 • Dronninglund Lokalhistorisk Arkiv
 • DIF Fodbold
 • Dronninglund Seniorer
 • Dronninglund Kunstcenter
 • Egnssamlingen for Østvendsyssel
 • Østerby Havneklub
 • Agersted Motionscenter
 • Hjerteforeningen Brønderslev/Dronninglund
 • Vendsyssel Køreforening
 • Dronninglund Borgerforening
 • Samrådet Østkysten
 • Flauenskjold Seniorer
 • Heklas Miniput Team.