Vederlags­udvalg

Vederlagsudvalget har til opgave at varetage det forberedende arbejde som grundlag for bestyrelsens beslutninger vedrørende sparekassens overordnede regler for løn- og vederlagsforhold, herunder udarbejde forslag til en vederlagspolitik.

Vederlagsudvalget består af:

 • Birte Dyrberg
  Udvalgets formand. Afhængigt medlem
 • Finn Hovalt Mathiassen
  Afhængigt medlem
 • Søren Vad Sørensen
  Afhængigt medlem
 • Helle Aagaard Simonsen
  Afhængigt medlem
 • Helle S. Sørensen
  Afhængigt medlem
 • Henrik Sørensen
  Afhængigt medlem

Udvalgets væsentligste aktiviteter er følgende:

 • Indstille vederlagspolitikken til bestyrelsen, herunder rammerne vedrørende pensionsforhold, fratrædelsesgodtgørelse m. v.
 • Komme med forslag til bestyrelsen om vederlag til bestyrelsens medlemmer, ledelsesudvalg og direktion
 • Kontrollere at vederlagspolitikken overholdes
 • Kontrollere løn- og vederlagsforhold for direktionen og øvrige væsentlige risikotagere
 • Overvåge at oplysninger i sparekassens årsrapport om vederlag til bestyrelse, udvalg og direktion er korrekte, retvisende og fyldestgørende.