Vederlags­udvalg

Vederlagsudvalget har til opgave at varetage det forberedende arbejde som grundlag for bestyrelsens beslutninger vedrørende sparekassens overordnede regler for løn- og vederlagsforhold, herunder udarbejde forslag til en vederlagspolitik.

Vederlagsudvalget består af:


 • Thomas Frisgaard
  Udvalgets formand. Uafhængigt medlem
 • Bo Bojer
  Afhængigt medlem
 • Claus Moltrup
  Uafhængigt medlem
 • Preben Randbæk
  Uafhængigt medlem
 • Søren Vad Sørensen
  Afhængigt medlem

Udvalgets væsentligste aktiviteter er følgende:


 • Indstille vederlagspolitikken til bestyrelsen, herunder rammerne vedrørende pensionsforhold, fratrædelsesgodtgørelse m.v.
 • Komme med forslag til bestyrelsen om vederlag til bestyrelsens medlemmer, ledelsesudvalg og direktion
 • Kontrollere at vederlagspolitikken overholdes
 • Kontrollere løn- og vederlagsforhold for direktionen og øvrige væsentlige risikotagere
 • Overvåge at oplysninger i sparekassens årsrapport om vederlag til bestyrelse, udvalg og direktion er korrekte, retvisende og fyldestgørende.