Vederlags­udvalg

Vederlagsudvalget har til opgave at varetage det forberedende arbejde som grundlag for bestyrelsens beslutninger vedrørende sparekassens overordnede regler for løn- og vederlagsforhold, herunder udarbejde forslag til en vederlagspolitik.

Mødeaktivitet 2021

Sparekassen Danmarks Vederlagsudvalg har i perioden fra den 1. september til 31. december 2021 afholdt møde den 27. oktober og den 23. november. Der var afbud fra Søren Vad Sørensen til mødet, der blev afholdt den 27. oktober og afbud fra Finn Hovalt Mathiassen til mødet, der blev afholdt den 23. november. Samtlige øvrige udvalgsmedlemmer deltog i begge møder.

Vederlagsudvalget består af:

 • Birte Dyrberg
  Udvalgets formand. Afhængigt medlem
 • Finn Hovalt Mathiassen
  Afhængigt medlem
 • Søren Vad Sørensen
  Afhængigt medlem
 • Helle Aagaard Simonsen
  Afhængigt medlem
 • Helle S. Sørensen
  Afhængigt medlem
 • Henrik Sørensen
  Afhængigt medlem

Udvalgets væsentligste aktiviteter er følgende:

 • Indstille vederlagspolitikken til bestyrelsen, herunder rammerne vedrørende pensionsforhold, fratrædelsesgodtgørelse m. v.
 • Komme med forslag til bestyrelsen om vederlag til bestyrelsens medlemmer, ledelsesudvalg og direktion
 • Kontrollere at vederlagspolitikken overholdes
 • Kontrollere løn- og vederlagsforhold for direktionen og øvrige væsentlige risikotagere
 • Overvåge at oplysninger i sparekassens årsrapport om vederlag til bestyrelse, udvalg og direktion er korrekte, retvisende og fyldestgørende.