Nominerings­udvalg

Nomineringsudvalget har til opgave at lave indstillinger til bestyrelsen i relation til nominering af kandidater til sparekassens bestyrelse samt direktion. Desuden skal nomineringsudvalget udarbejde forslag til en mangfoldighedspolitik samt en politik og måltal for det underrepræsenterede køn i ledelsen.

Nomineringsudvalget består af:

 • Birte Dyrberg
  Udvalgets formand. Afhængigt medlem
 • Finn Hovalt Mathiassen
  Afhængigt medlem
 • Søren Vad Sørensen
  Afhængigt medlem
 • Helle Aagaard Simonsen
  Afhængigt medlem

Udvalgets væsentligste aktiviteter er følgende:

 • Indstille kandidater til sparekassens bestyrelse
 • Foreslå kandidater til valg til repræsentantskabet
 • Indstille valgregulativ til bestyrelsens godkendelse
 • Indstille Politik og måltal for det underrepræsenterede køn i ledelsen til bestyrelsens godkendelse
 • Indstille Politik for mangfoldighed til bestyrelsens godkendelse
 • Vurdere viden og erfaring i bestyrelsen
 • Vurdere viden og erfaring i direktionen
 • Foranledige at bestyrelsen drøfter succesionsplaner for direktionen