Sparekassen Vendsyssel

Renteændring pr. 14. november 2019

Af forretningsmæssige årsager nedsætter vi renten på alle indlånsformer, herunder rentetillæg, med op til 0,5% med virkning fra den 14. november 2019.
Laveste indlånsrentesats er fortsat 0,0%. 

Yderligere information om de nye rentesatser kan fås i alle Sparekassen Vendsyssels afdelinger.