PSD2


EU-direktivet PSD2 (Revised Payment Service Directive) har til formål at fremme konkurrencen, sikkerheden og innovationen. PSD2 giver også tredjepartsleverandører (TPP) mulighed for at få adgang til oplysninger om kunders betalingskonti og betalingstjenester. Kunden skal give samtykke, før tredjepartsleverandøren får denne adgang.

Adgang for tredjepartsleverandører (TPP)


Ifølge loven skal tredjepartsleverandører være godkendt af Finanstilsynet som tredjepartsleverandør (TPP), for at der kan gives adgang til betalingskonti og betalingstjenester:

Læs mere

Efter godkendelsen er givet af Finanstilsynet, kan der søges om adgang til betalingskonti og betalingstjenester via sparekassens datacenter:

Læs mere

Her er også information for tredjepartsleverandører, dokumentation, FAQ og support.