Kontante ind- og udbetalinger

Vi ønsker på alle måder at være med til at forhindre hvidvask og finansiering af terrorisme. Derfor skal vi kende vores kunder og deres transaktioner. Når du hæver eller indsætter større kontante beløb, skal du udfylde og medbringe nedenstående skema.

Kontante ind- og udbetalinger 

Cash payments and disbursements