Beløbsgrænser og forbrugsmaksimum

Beløbsgrænser for privatkunder

Beløbsgrænser for pengeautomater Forbrugsmaksimum ved køb
Pr. dag Pr. løbende 7 dage  Pr. løbende 30 dage Pr. køb
Hævekort   6.000 kr.      
Dankort Debit 2.000 kr. 
(op til 6.000 kr.*)
10.000 kr.****
 
Visa/Dankort
Dankort  Debit 2.000 kr. 
(op til 6.000 kr.*)
10.000 kr.****
     
Visa Debit 4.000 kr. 25.000 kr.   25.000 kr. 
(pr. løbende 7 dage)
Mastercard Young  Debit
5.000 kr.     30.000 kr.
(pr. dag)
Mastercard Silver Debit
5.000 kr.     30.000 kr. 
(pr. dag)
Mastercard Standard Debit  5.000 kr.
    30.000 kr. 
(pr. dag)
Kredit  5.000 kr.***    15.000 kr. 30.000 kr. 
(pr. løbende 30 dage)
Mastercard Guld Debit 6.000 kr.     50.000 kr. 
(pr. dag)
Kredit  6.000 kr.***    30.000 kr. 50.000 kr.
(pr. løbende 30 dage)
Mastercard Platinum
Debit 10.000 kr.     100.000 kr./ 250.000 kr.** 
(pr. dag)
Kredit 10.000 kr.***
   50.000 kr. 100.000 kr./ 250.000 kr.** 
(pr. løbende 30 dage)

* Beløbsgrænse på 6.000 kr. ved pengeinstitutter, der benytter samme systemudbyder som Sparekassen Danmark.
** Afhænger af individuel kreditvurdering.
*** Kontanthævninger med Mastercard kreditkort er pålagt et særligt gebyr, jævnfør vores Priser og rentesatser
**** Beløbsgrænse på 10.000 kr. gælder i sparekassens egne pengeautomater på hverdage mellem kl. 09.00-18.00.

Beløbsgrænser for erhvervskunder

Visa/Dankort Mastercard Standard Business Mastercard Guld Business Mastercard Platinum Debit
Debit Debit Kredit Debit Kredit Kredit 
Beløbsgrænser pr. dag i egne pengeautomater 9.00-18.00 på bankdage 10.000 kr. 5.000 kr. 3.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 10.000 kr.
Øvrige tidspunkter 6.000 kr. 5.000 kr. 3.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 10.000 kr.
Beløbsgrænser pr. dag i andre pengeinstitutter end sparekassen
Danske pengeinstitutter, der benytter samme systemudbyder som Sparekassen Danmark
6.000 kr. 5.000 kr. 3.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 10.000 kr.
Øvrige danske og udenlandske pengeinstitutter 2.000 kr. 5.000 kr. 3.000 kr. 6.000 kr. 6.000 kr. 10.000 kr.
Samlet forbrugsgrænse pr. dag (kontanthævninger og køb) 25.000 kr. 30.000 kr. 30.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 100.000/250.000 kr.
Beløbsgrænser pr. løbende 30 dage i danske og udenlandske pengeautomater

25.000 kr. 
(pr. løbende
7 dage)

150.000 kr. 15.000 kr. 180.000 kr. 30.000 kr. 50.000 kr.
Samlet forbrugsgrænse pr. løbende 30 dage (kontanthævninger og køb)
25.000 kr.
(pr. løbende
7 dage)
930.000 kr. 30.000 kr. 180.000 kr. 50.000 kr. 100.000/250.000 kr.