Ejendomsskat

Grundskyld - fra betalingsservice til indkomstskat

Den offentlige debat om de nye ejendomsvurderinger har været højrøstet her i 2023.

For mange af os har debatten overdøvet nyheden om, at der sammen med de nye vurderinger sker en ændring af den måde, som du fremover skal betale den kommunale ejendomsskat på – den såkaldte grundskyld.

Til og med 2023 har du betalt din ejendomsværdiskat via din forskuds- og årsopgørelse. Grundskyld (ejendomsskat) har du derimod betalt over et girokort eller betalingsservice til den kommune, din ejendom ligger i.

Fra 1. januar 2024 bliver betalingen af grundskyld – ligesom ejendomsværdiskatten – en del af din indkomstskat. Det betyder for dig, hvis du er på månedsløn, at betalingen af din grundskyld bliver fordelt over 12 måneder i stedet for de – typisk – to årlige opkrævninger fra kommunen.

Alt andet lige bliver din A-skat altså højere. Til gengæld falder udgifterne på den konto, som du hidtil har betalt grundskyld over. Hvis det er en budgetkonto, kan du overveje at nedsætte dine overførsler til budgetkontoen med et beløb, der svarer til det, du betaler i grundskyld pr. år – fra 1. januar over skatten.

Bemærk dog, at den kommunale ejendomsskat kan indeholde andre poster end grundskyld – for eksempel bidrag til rottebekæmpelse, skorstensfejning, adgang til genbrugspladser og lignende. Til betaling af disse andre poster vil du stadig modtage en opkrævning fra din kommune.

At grundskylden flytter over på selvangivelsen, kan du se på din forskudsopgørelse, som blev tilgængelig på skat.dk midt i november 2023.