Motor­forsikring

I samarbejde med Privatsikring tilbyder vi en Motorforsikring, som sikrer, at du og dine medarbejdere er godt kørende.

Motorforsikring

Motorforsikringen dækker både skader på og skader forårsaget af virksomhedens biler. Når dit firma tegner en almindelig Ansvars- og Kaskoforsikring hos Privatsikring, får du mulighed for at vælge flere dækninger til, som giver dit firma en endnu større tryghed.
   
Ansvarsforsikring
Det er lovpligtigt at have en Ansvarsforsikring til alle selvkørende maskiner, også selvom de normalt ikke benyttes på færdselslovens område. På den måde er firmaet forsikret, når for eksempel en gravemaskine skal flyttes fra ét område af en grusgrav til et andet hen over en offentlig vej.
   
Ansvarsforsikringen dækker:

  • skader på andre mennesker og deres ting
  • når en selvkørende maskine befinder sig på færdselslovens område
  • kørsel uden for færdselslovens område.

Kaskoforsikring
En skade på en bil eller en arbejdsmaskine kan være dyr at reparere, og det kan være dyrt for virksomheden at undvære køretøjet i længere tid. En Kaskoforsikring hos Privatsikring giver dig mulighed for at få person- eller varebilen repareret på et fordelsværksted, hvor du får stillet en lånebil til rådighed.

Kaskoforsikringen dækker:

  • skader på bilen ved trafikuheld
  • skader på bilens ruder, spejle og lygteglas
  • tyveri og røveri af hele eller dele af bilen
  • skader efter hærværk
  • skader på din bil ved brand, eksplosion og lynnedslag
  • skader på din bil på grund af nedstyrtende genstande
  • bilhenter.