IT-kriminalitets­forsikring

IT-kriminalitetsforsikring
Indbrud i virksomhedens bankkonti er en reel risiko for dig, der driver virksomhed. Og til forskel fra private får virksomheder ikke dækket tab, som skyldes indbrud i deres Netbank.

Med en IT-kriminalitetsforsikring fra Privatsikring får du dækket:
  • penge, du taber ved et Netbanksindbrud, for eksempel hvis en hacker tømmer jeres Netbank
  • meromkostninger til fjernelse af virus og genetablering af data med videre efter virus og datasabotage. Forsikringen dækker disse omkostninger med helt op til 25 % af forsikringssummen.