Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskade­forsikring

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker jeres medarbejdere, hvis de kommer til skade på arbejdet. Forsikringen er et krav, hvad enten medarbejderne er ansat på fuldtid eller deltid, midlertidigt eller varigt, lønnet eller ulønnet.

Lovpligtig dækning af behandling og erstatning

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig for danske virksomheder, og det er der mange gode grunde til. Først og fremmest er det vigtigt, at der er sikret dækning af udgifter til behandling, erstatning og krisehjælp, så følgerne af en arbejdsulykke bliver reduceret. Derudover er hurtig hjælp vigtig, så den skadelidte ikke skal i gang med et tovtrækkeri oven i de øvrige gener fra ulykken.

Alle, der arbejder for virksomheden – heltid, deltid, lønnet, ulønnet – skal være omfattet af den lovpligtige forsikring. Det gælder også for ejere af et ApS eller et A/S. Hvis man som selvstændig har et firma, der ikke er registreret som ApS eller A/S, er ejeren og en eventuel medhjælpende ægtefælle ikke omfattet. Så kan man i stedet vælge en arbejdsskadeforsikring for indehavere.

Dine fordele ved arbejdsskade­forsikringen

Vi er godt klar over, at ikke to virksomheder er ens og har behov for den samme forsikring. Derfor er arbejdsskadeforsikringen en fleksibel forsikring med en række tilvalgsdækninger, som gør det muligt at sikre din virksomhed optimalt.

  • Økonomisk tryghed ved arbejdsulykker
  • Krisehjælp, behandling og genoptræning
  • Erstatning ved mén og tab af erhvervsevne.

Læs mere på erhvervs-sikring.dk