Arbejdsskade­forsikring

Arbejdsskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring for dig som arbejdsgiver. Arbejdsskadeforsikringen dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade på arbejde.

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring for dig som arbejdsgiver. Arbejdsskadeforsikringen dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade på arbejde. Den skal tegnes, uanset om dine medarbejdere er ansat deltid eller fuldtid, midlertidigt eller varigt, lønnet eller ulønnet.

Arbejdsskadeforsikringen dækker:

  • udgifter til behandling, genoptræning, hjælpemidler med mere
  • erstatning for tab af erhvervsevne
  • godtgørelse for varigt mén
  • overgangsbeløb ved dødsfald
  • erstatning for tab af forsørger
  • godtgørelse til efterladte.