Sparekassen Danmark Fonden Hvetbo

Spar Hvetbo Fonden blev etableret i 2007 i forbindelse med, at Sparekassen Hvetbo blev ændret fra en garantsparekasse til et aktieselskab og gik på Børsen.

Grundkapitalen blev ved fondens stiftelse indbetalt i aktier i Sparekassen Hvetbo A/S og indskudt i fonden, da Sparekassen Hvetbo blev omdannet til Sparekassen Hvetbo A/S.

Da Sparekassen Hvetbo A/S fusionerede med Sparekassen Vendsyssel, blev fondens aktier ombyttet til garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel. Spar Hvetbo Fonden ændrede navn til Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo i oktober 2018.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank fusionerede i 2021, og fonden skiftede i denne forbindelse navn til Sparekassen Danmark Fonden Hvetbo.

Sparekassen Danmark Fonden Hvetbo er en erhvervsdrivende fond, der har til formål
 • at udøve virksomhed, eventuelt via datterselskaber, gennem investeringer i garantbeviser, aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer af enhver art, og gennem investeringer i pantebreve, fast ejendom og lignende
 • at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål, primært i Sparekassen Hvetbos oprindelige virkeområde.
Grundkapitalen udgør 47,2 millioner kroner.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 4-7 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til at opfylde fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.  

Bestyrelsens sammensætning
Mogens Fransen (formand)   9490 Pandrup
Christian Hem (næstformand)
9490 Pandrup
Lars Enevold Pedersen   9490 Pandrup
Lars Stidstrup Larsen
9490 Pandrup

Uddelinger

Maj 2020

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo i maj 2020

Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo har foretaget årets uddeling. Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden:

 • Spillestedet, Blokhus
 • Jammerbugt FC
 • E-sport Nord
 • Egnssamlingen
 • Pandrup Borgerforening
 • Jetsmarks Sogns Jagtforening
 • FDF Pandrup
 • Jetsmark Tennisklub
 • SIV Fodboldungdom
 • Næstehjælperne
 • Giv en julegave
 • Hvetbokoret, Saltum
 • Pandrup Billardklub.
April 2019

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo i april 2019

Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo har foretaget årets uddeling. Følgende 20 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden:

 • Søndagscafeen, Pandrup
 • Destination Blokhus – Torvegruppen
 • Pandrup Bokseklub
 • Vennekredsen, Pandrup Plejehjem
 • Nieros – Jammerbugt Fritidsforening
 • KræftCafeen, Pandrup
 • Egnssamlingen
 • Hyggeklubben, Kaas plejecenter
 • Vester Hjermitslev Pensionistforening
 • Vennekredsen, Kaas Plejecenter
 • Jetsmark Pensionistforening
 • Saltum Pensionistforening
 • Ingstrup Bogby
 • Pandrup Kaas Handel og Erhverv
 • Jetsmark Idrætsforening
 • Saltum Borgerforening
 • Pandrup Billardklub
 • Kaas Aktivitetscenter
 • Blokhus Strand Baadelaug
 • Kanonlauget, Blokhus.