Sparekassen Danmark Fonden Hvetbo

Spar Hvetbo Fonden blev etableret i 2007 i forbindelse med, at Sparekassen Hvetbo blev ændret fra en garantsparekasse til et aktieselskab og gik på Børsen.

Grundkapitalen blev ved fondens stiftelse indbetalt i aktier i Sparekassen Hvetbo A/S og indskudt i fonden, da Sparekassen Hvetbo blev omdannet til Sparekassen Hvetbo A/S.

Da Sparekassen Hvetbo A/S fusionerede med Sparekassen Vendsyssel, blev fondens aktier ombyttet til garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel. Spar Hvetbo Fonden ændrede navn til Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo i oktober 2018.

Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank fusionerede i 2021, og fonden skiftede i denne forbindelse navn til Sparekassen Danmark Fonden Hvetbo.

Sparekassen Danmark Fonden Hvetbo er en erhvervsdrivende fond, der har til formål
 • at udøve virksomhed, eventuelt via datterselskaber, gennem investeringer i garantbeviser, aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer af enhver art, og gennem investeringer i pantebreve, fast ejendom og lignende
 • at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål, primært i Sparekassen Hvetbos oprindelige virkeområde.
Grundkapitalen udgør 47,2 millioner kroner.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 4-7 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til at opfylde fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.  

Bestyrelsens sammensætning
Christian Hem (formand)   9490 Pandrup
Lars Enevold Pedersen (næstformand)
9490 Pandrup
Rikke Madsen   9490 Pandrup
Lars Stidstrup Larsen
9490 Pandrup

Uddelinger

Maj 2022

Uddeling fra Sparekassen Danmark Fonden Hvetbo i maj 2021

Sparekassen Danmark Fonden Hvetbo har foretaget årets uddeling. Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden:

 • Veteran Oasen
 • V. Hjermitslev Boldklub
 • Ingstrup Sportsforening
 • Midtvendsyssel Veteranklub
 • Pandrup Billard Klub
 • Pandrup Borgerforening
 • Jetsmark IF
 • Giv en julegave
 • Egnssamlingen
 • Cykelklubben Møllehjulet
 • Jetsmark Motion
 • Saltum Uldfestival
 • Fonden til bevarelse af Anne Justs Have
 • Jetsmark Pensionistforening
 • Saltum Handelsstandsforening
 • PGU
 • Destination Blokhus
 • Musik på Torvet, Blokhus
 • Jetsmark Idrætscenter
 • Vennekredsen Kaas Plejecenter
 • Bussens Venner (Pandrup, Kaas og Saltum Plejecenter)
 • Forældrebestyrelsen "Brumbassen"
 • FDF Pandrup
 • Pandrup Bokseklub
 • Saltum Idrætsforening
 • E-sport Nord

 

Maj 2021

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo i maj 2021

Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo har foretaget årets uddeling. Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden:

 • Hune Forsamlingshus
 • Pandrup Borgerforening
 • V. Hjermitslev Borgerforening
 • Pandrup Bokseklub
 • Jetsmark IF
 • Egnssamlingen
 • PGU Seniorer
 • Fodslaw Jammerbugt
 • Kaas Aktivitetscenter
 • Pandrup Skytteforening
 • Blokhus og omegns Naturryttere
 • Jetsmark Lokalråd
 • Næstehjælperne
 • Vennekredsen ved Kaas Plejecenter
 • Vennekredsen ved Pandrup Plejecenter
 • Hyggeklubben ved Kaas Plejecenter
 • Jetsmark Pensionistforening
 • Personalet ved Saltum Plejecenter
 • Pandrup Bridgeklub
 • Styregruppen for Jetsmark Rambla
 • Saltum Husflidsskole
 • Pandrup Firma- og Familieidræt
 • KFUM-spejderne Saltum
Maj 2020

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo i maj 2020

Sparekassen Vendsyssels Fond - Hvetbo har foretaget årets uddeling. Følgende foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden:

 • Spillestedet, Blokhus
 • Jammerbugt FC
 • E-sport Nord
 • Egnssamlingen
 • Pandrup Borgerforening
 • Jetsmarks Sogns Jagtforening
 • FDF Pandrup
 • Jetsmark Tennisklub
 • SIV Fodboldungdom
 • Næstehjælperne
 • Giv en julegave
 • Hvetbokoret, Saltum
 • Pandrup Billardklub.