Pensionsopsparing

Pension

Med en god pensionsopsparing kan du udleve dine drømme, uanset om du vil nyde tiden med familien, eller om du vil opleve verden og rejse i længere perioder.

Hvad er dine fremtidsdrømme? Det er et spørgsmål, der har mange forskellige svar, alt afhængigt af hvem man er. Nogle drømmer om at se alle afkroge af jorden, andre drømmer om at eje en amerikanerbil, mens nogle drømmer om at bruge tiden i familiens nærvær.

Uanset hvordan din drøm ser ud, er vi klar til at lave en løsning, som passer til netop dine drømme og behov.

Men hvad nu hvis...
Pension er dog også andet end opsparing. Livet er uforudsigeligt, og derfor er det vigtigt at overveje, hvordan du og dine nærmeste er stillet, hvis du/I rammes af sygdom eller dødsfald. Derfor har vi altid livets udfordringer med som en del af pensionsrådgivningen. 
   
Tag sparekassen med på råd
Din personlige rådgiver i sparekassen kender både dig og din økonomi. Derfor kan vi lave et samlet og overskueligt overblik over din økonomi og finde den løsning, der passer til dine behov og drømme.

Aldersopsparing

Aldersopsparing

Opsparing med skattefri udbetaling

Ratepension

Ratepension

Opsparing med udbetaling over 10-30 år

Livrente

Livslang pension

Opsparing med livsvarig udbetaling

Pension for selvstændige

Erhverv

Pensions­opsparing for selvstændige

Har du styr på pensionsreglerne?

Dødsfald - hvem arver?
Det kan du selv bestemme – du kan endda selv bestemme, om udbetalingen skal ske til en eller flere personer. Det gør du ved at begunstige den eller de personer, du ønsker skal have pensionspengene.

Når det drejer sig om pensions- og forsikringsordninger, er det altid begunstigelsen, der bestemmer, hvem der får udbetalingen. Pensions- og forsikringsordninger oprettes som udgangspunkt altid med ”nærmeste pårørende” som begunstiget, medmindre du selv har aftalt andet.

Erklæringen til ændring af begunstigelse får du ved det pengeinstitut eller pensionsselskab, hvor ordningen står. Ordningens begunstigelse betyder, at pengene udbetales til den person, der er registreret som begunstiget uden om det øvrige bo.
 
Den/de begunstigede skal betale de almindelige skatter og afgifter, når der udbetales fra pensionsordninger eller fradragsberettigede forsikringer i forbindelse med dødsfald. Sker udbetalingen til en anden end din ægtefælle, skal der samtidig betales boafgift til staten.
  

Dem kan du indsætte som begunstiget

På pensionsordninger og fradragsberettigede forsikringer er det en begrænset personkreds, der kan indsættes som begunstiget. De godkendte modtagere er:

 • Nærmeste pårørende
 • Ægtefælle
 • Samlever (en navngiven person, der bor sammen med dig på tidspunktet for indsættelse af begunstigelsen)
 • Livsarvinger
 • Stedbørn og deres livsarvinger (børn)
 • Samlevers børn og deres livsarvinger (børn)
 • Fraskilt ægtefælle.

Drejer det sig derimod om en forsikring, hvor præmien ikke er fradragsberettiget, er der ingen grænser for så vidt angår begunstigelse, og du kan derfor eksempelvis sikre en forretnings- eller samarbejdspartner. Du skal dog være opmærksom på, at der også her skal betales boafgift, hvis udbetalingen ikke sker til ægtefællen.
  

Hvem er nærmeste pårørende?

Når vi møder definitionen ”nærmeste pårørende”, er det vigtigt at vide, om det er en begunstigelse fra før eller efter den 1. januar 2008. Her blev definitionen nemlig udvidet, så samlevere sidestilles med ægtefæller fremadrettet. Det betyder, at ordninger, der er oprettet før den 1. januar 2008, hører under den gamle definition og omfatter ikke samlevere. Ordninger, der er oprettet senere, eller hvor man aktivt har valgt den nye definition, omfatter samlevere.

Der er kun to betingelser, hvoraf den ene skal være opfyldt, for at samleveren anses som nærmeste pårørende. Betingelserne er:
 1. Samlever skal have fælles bopæl med kontohaver, og de skal have levet i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldstidspunktet.
 2. Samlever skal have et barn, vente eller have haft barn med kontohaver på en fælles bopæl på dødsfaldstidspunktet.
  
Hvis du har en pensionsordning eller forsikring, hvor begunstigelsen er sat til ”nærmeste pårørende”, vil ordningen i tilfælde af din død blive udbetalt i følgende rækkefølge:
 1. Din ægtefælle/registrerede partner – inklusiv samlevere ved regler efter den 1. januar 2008
 2. Dine livsarvinger (det vil sige dine børn, børne- og oldebørn, dog ikke stedbørn)
 3. Dine arvinger i henhold til testamente
 4. Dine arvinger i henhold til arvelovens regler.

Vi er klar til at hjælpe

Hvis du er i tvivl om, hvilken begunstigelse du har på dine ordninger, eller du ønsker at ændre den nuværende begunstigelse, er vi klar til at hjælpe. Tag fat i din personlige rådgiver, så får vi registreret ændringen.
Skilsmisse - hvordan er reglerne?
Tidligere var pensionsopsparinger en del af boopgørelsen. Dette er dog ændret i dag, så opsparinger som udgangspunkt ikke er en del af boopgørelsen. Der skelnes dog mellem to definitioner:

 • "Rimelige" pensionsopsparinger – deles som hovedregel ikke.
 • "Ikke rimelige" pensionsopsparinger – deles.
I reglerne er der ikke en fast definition af, hvad der er en "rimelig" opsparing, og hvad der er en "ikke rimelig" pensionsopsparing. Det er derfor en vurdering, hvor der ses på, om opsparingen er normal for dit fag og dit uddannelsesniveau. Eksempelvis anses overenskomstmæssige pensioner eller arbejdsmarkedspensioner almindeligvis som ”rimelige”.

En ”Ikke rimelig” pensionsordning kan eksempelvis være en privat pension, som du indbetaler på ud over din arbejdsmarkedspension. Desuden kan ekstraindbetalinger også ses som ”ikke rimelige”.

Undtagelsen – "rimelige" pensionsopsparinger

Gennem livet ses det dog ofte, at den ene part vælger at have en periode som hjemmegående, på barsel eller deltid for at passe børnene. I disse tilfælde kan det bestemmes, at selv "rimelige" pensionsopsparinger deles. Dette kan også gøre sig gældende, hvis man skilles efter et langt ægteskab, hvor den ene part stilles urimeligt pensionsmæssigt efterfølgende.

Sådan kan du sikre dig

Hvis ægteskabet ender i en skilsmisse, er det altid vigtigt, at begge parter kontakter en advokat, da vurderingen sker fra sag til sag. Det er derfor vigtigt for begge parter at få vurderet sagen ud fra deres situation.

Du har dog mulighed for at sikre dig selv, længe før ægteskabet ender i en skilsmisse. Der er to muligheder:

 • Egen pensionsopsparing
  Sørg for, at du selv har en god pensionsopsparing. Hvis du får perioder med nedsat arbejdstid, bør du fortsat sørge for at indbetale til opsparingen.
 • Ægtepagt
  Hvis I er enige om at dele jeres pensionsopsparinger, bør I kontakte en advokat og få lavet en ægtepagt. Ægtepagten kan sikre en lige og retfærdig deling af pensionsordningerne – både helt eller delvist. Ægtepagten kan omfatte både bestående og fremtidige opsparinger. Husk at tage snakken, mens I stadig er enige.