Bæredygtige klimafonde

Investér i klimafonde

Nu kan du investere direkte i obligationer og aktier i virksomheder, som understøtter den grønne omstilling.

Klimaet optager os alle, og vi står midt i en gigantisk transformation, der skal hjælpe den grønne omstilling på vej. Ændringen er synlig blot vi ser ud ad vinduet. Vindmøller og solcelleparker skyder op overalt. Flere og flere elbiler ruller ud på vejene, og vi bruger store summer på at energiforbedre vores boliger. Blot for at nævne et par af de klimavenlige løsninger, som vi møder i hverdagen.

Verdens efterspørgsel på effektive klimaløsninger er enorm1, og flere og flere virksomheder verden over arbejder med produkter og løsninger, som trækker udviklingen i den rigtige retning. Ved at investere i BankInvests klimafonde kan du blive en del af den udvikling.

Sæt ekstra skub i den grønne omstilling


I BankInvest Bæredygtige Klimaaktier investerer du i virksomheder, der for eksempel udvikler vindkraft, elbiler, solceller, husisolering og genbrugsløsninger. Er du mere interesseret i obligationer, er BankInvest Bæredygtige Klimaobligationer måske noget for dig. Her investerer du direkte i grønne obligationer og virksomhedsobligationer, som understøtter den grønne omstilling på forskellig måde. De grønne obligationer er med til at finansiere projekter, for eksempel inden for energioptimering.

Bæredygtig energi, forbrug og produktion


Når du investerer i BankInvest Bæredygtige Klimaaktier og BankInvest Bæredygtige Klimaobligationer, bidrager din opsparing til at understøtte FN's verdensmål 7 og 12.

Verdensmål 7 handler om at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris inden 2030 og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

Verdensmål 12 handler om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer og sikre effektiv styring af vores fælles naturressourcer. Det vil sige, måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer på samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Grønne projekter og løsninger til gavn for klimaet


1Alene i Danmark vurderes der at være et vækstpotentiale på 315 mia. kr. frem mod 2030, ifølge McKinsey-rapport fra marts 2023: Ti vækstplatforme kan være med til at sikre dansk velstand i en ny æra | McKinsey

Disclaimer:
Ovennævnte indhold er leveret af BankInvest og må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på www.bankinvest.dk

Book et møde